• Bel ons 078 - 6 111 040

Over verzuimmanagement

Home » Q&A » Over verzuimmanagement

Over verzuimmanagement

 • Mijn medewerker heeft zich net ziek gemeld; wat kan ik doen?Open of Dicht

  U kunt contact opnemen met People in Place voor informatie over verzuimmanagement en dienstverlening door de ARBO. Daarnaast heeft People in Place diverse mogelijkheden om uw medewerkers te ondersteunen in hun terugkeer naar de werkvloer.

 • Hoe kan ik het verzuim van mijn medewerker beperken?Open of Dicht

  Het belangrijkste is snel handelen. Hoe eerder er een plan van aanpak wordt opgesteld, hoe beter dit voor uw medewerker is. Het re-integratie 1e spoortraject en re-integratie 2e spoortraject van People in Place kunnen over het algemeen veel eerder ingezet worden dan na het gebruikelijke eerste ‘wacht’ jaar. Ook goede kennis van wet- en regelgeving is van belang evenals het tijdig inschakelen van een arbeidsdeskundige en een bedrijfsarts.

  U kunt ook overwegen om een preventiecoach in te schakelen. Deze terugkeercoach brengt door middel van een gericht vragenprotocol in kaart wat de oorzaak is van het mentale verzuim, op grond waarvan er direct gerichte ondersteuning ingezet kan worden om het verzuim te bekorten. People in Place biedt een verzuimmanagement pakket aan bestaande uit de volgende onderdelen: verzuimpreventie, verzuimbegeleiding, de bedrijfsarts, case-management, verzuimtrainingen en het verzuimvolgsysteem. U kunt deze dienstverlening als totaalpakket inzetten of juist kiezen voor aparte onderdelen.

  Tot slot kunt u met uw medewerker werken aan zijn of haar duurzame inzetbaarheid door bijvoorbeeld tijdig loopbaancoaching aan te bieden.

 • Op welke wijze kan ik het verzuim van mijn medewerker het beste begeleiden en bewaken?Open of Dicht

  De laatste jaren is de focus verlegd van ziekteverzuim naar de preventie hiervan. Dit kan bewerkstelligd worden door bij uw medewerkers het belang van duurzame inzetbaarheid onder de aandacht te brengen. Hierbij is het goed om te kijken naar de persoonlijke flexibiliteit: hoe gaat men om met grote uitdagingen en veranderingen in het leven. Levensstijl, belastbaarheid, bewegen en betekenis van werk voor de medewerker zijn in deze context interessante onderwerpen.

 • Wat kan de casemanager voor mij betekenen, wanneer er gesproken wordt over verzuim?Open of Dicht

  Met de casemanager bieden wij u hulp en advies bij preventie en re-integratie van verzuimende werknemers. Binnen dit casemanagement besteden wij ter voorkoming van een UWV-sanctie ook aandacht aan de verplichtingen van de werkgever. Dit. Om het voor u overzichtelijk te houden maken wij gebruik van slechts een aanspraakpunt.

  Met casemanagement ondersteunen wij u samen met onze gespecialiseerde partners Onze dienstverlening bestaat uit:

  • monitoring van langdurig verzuim
  • controle van de WIA-beschikking
  • bezwaar en beroep tegen UWV-beschikkingen
  • re-integratiebeleid na toekenning WGA
  • proactief volgen van het WGA-dossier
  • Het ziek melden van een werknemer
  • het (gedeeltelijk) beter melden van een werknemer
  • het administreren van het verzuimdossier (vastleggen van documenten)
  • het volgen van verzuimdossiers 

People in Place is actief in de regio: