• Bel ons 078 - 6 111 040

Aan welke regels moet een werkgever zich houden?

Vanaf 1 april 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter van kracht geworden met als doel verkorten van verzuim door snel en effectief ingrijpen. Als werkgever en/of werknemer zich niet houden aan de in de wet beschreven verplichtingen, volgen financiële sancties. U als werkgever moet er in de eerste plaats alles aan doen om ervoor te zorgen dat uw werknemer weer aan het werk gaat. Hierbij ligt de nadruk eerst op het zoeken naar mogelijkheden binnen uw bedrijf, later ook daarbuiten.

Na twee jaar ziekte volgt de WIA-aanvraag. Het UWV beoordeelt dan of u als werkgever er alles aan heeft gedaan om uw werknemer weer aan het werk te krijgen. Legt u daarom alles goed vast in het re-integratieverslag. Als werkgever bent u verplicht om een bedrijfsarts of arbodienst in te schakelen bij de re-integratie. Het is van belang dat u regelmatig contact onderhoudt met hen om goed op de hoogte te blijven van de situatie van uw werknemer. U blijft namelijk eindverantwoordelijk.

Meer informatie over plichten voor werkgevers bij re-integratie van zieke werknemers is te vinden op www.arboportaal.nl. 

Ga terug naar:

People in Place is actief in de regio: