• Bel ons 078 - 6 111 040

Hoe kan ik mijn zieke werknemer het beste begeleiden; ik ben eigen risicodrager, wat nu?

Wanneer u als werkgever eigen risicodrager bent, bent u als werkgever zelf verantwoordelijk voor de kosten van de uitkering van uw medewerker en van de mogelijke re-integratie. Tevens behoort u de werknemer te begeleiden bij de re-integratie. U kunt op drie mogelijke manieren eigen risicodrager zijn:

 • Eigen risicodrager bij arbeidsongeschiktheid (voor de WGA)
 • Eigen risicodrager bij ziekte (voor de Ziektewet)
 • Eigen risicodrager bij werkeloosheid (voor de WW)

Bij het eigen risico dragen voor arbeidsongeschiktheid (WGA) heeft u verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex) werknemer:

 • Betaling WGA-uitkering
 • Betaling Re-integratie
 • Begeleiding bij re-integratie d.m.v. scholing, sollicitatietraining en sollicitatie inspanningen
 • Erop toezien dat uw werknemer zijn wettelijke verplichtingen nakomt.

Bij het eigen risico dragen bij Ziekte (Ziektewet) heeft u vele verantwoordelijkheden en verplichtingen naar uw (ex) medewerker. Voor deze (ex)werknemers heeft u de volgende handelingen:

 • U bereidt beslissingen over de ziektewet voor
 • U betaalt de ziektewet uitkering(en)
 • U zorgt voor verzuimbegeleiding en re-integratie naar passende arbeid
 • U houdt verzuimadministratie bij en doet ziek- en betermeldingen bij UWV.

Bij het eigen risico dragen bij werkeloosheid (WW) heeft u de volgende plichten:

 • Wanneer uw medewerkers werkeloos worden, betaalt u de kosten van de WW-uitkering. UWV betaalt de uitkering aan uw werknemers.
 • U betaalt geen WW-premie. Wanneer uw medewerker een uitkering krijgt, brengt het UWV deze in rekening.
 • Bent u actief in de sector Overheid & Onderwijs? Dan bent u zelf verantwoordelijk voor de re-integratie van werkloze ex-werknemers. U bepaalt zelf of u het nodig vindt om middelen in te zetten om uw werknemer weer aan het werk te krijgen.
 • Wanneer uw werknemer (naast een WW-uitkering) een arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt, ondersteunt het UWV uw ex-medewerker wel bij de re-integratie.

In alle gevallen kan People in Place het gehele re-integratietraject voor u uit handen nemen. Tevens adviseren wij uw medewerker over zijn/ haar mogelijkheden en houden wij u te allen tijde op de hoogte van zijn / haar voortgang. Ook fungeren wij als vaste contactpersoon tussen werkgever en werknemer. U weet dan precies bij wie u terecht kan.

Ook bij verzuimbegeleiding en - administratie kunnen wij delen voor u uit handen nemen of u de juiste tools aanreiken ter ondersteuning van uw verzuimbeheer. 

Ga terug naar:

People in Place is actief in de regio: