• Bel ons 078 - 6 111 040

Preventie Coaching

Home » Q&A » Preventie Coaching

Preventie Coaching

  • Wat heeft mijn werknemer nodig om snel terug te keren naar de eigen werkplek?Open of Dicht

    Regelmatig melden werknemers zich ziek met vage lichamelijke en stress gerelateerde klachten, terwijl er psychische problemen op de achtergrond spelen. Deze problemen zijn vaak complex doordat ze gerelateerd zijn aan het werk, de thuissituatie, de persoon zelf of een combinatie van deze factoren. Snel en helder inzicht in wat er speelt en de mogelijkheden tot interventie zijn voor zowel de werknemer als de werkgever van groot belang. Voor de werkgever zorgt dit voor inzicht in het herstelproces en voor de werknemer voor directe ondersteuning. Het ziekteverzuim kan op deze manier worden beperkt en de goede relatie tussen werknemer en werkgever blijft behouden. Bekijk de mogelijkheden van coaching

  • Vanaf wanneer kan ik een preventie coach inschakelen?Open of Dicht

    Mocht de betrokkenheid van uw werknemer verminderen, dan adviseren we u eerst een gesprek aan te gaan en te onderzoeken wat daaraan ten grondslag ligt. Indien het gaat om mentale problemen, kan de preventiecoach ingeschakeld worden. Ook als de medewerker door ziekte uitvalt, kan contact opgenomen worden met de preventiecoach. De coach kan een verhelderende rol spelen door duiding te bieden en aan te geven of behandeling door een psycholoog of psychiater nodig is. 

People in Place is actief in de regio: