• Bel ons 078 - 6 111 040

Wanneer speelt outplacement?

Outplacement wordt overwogen wanneer er werknemers moeten afvloeien of wanneer een werknemer niet goed meer functioneert en er geen andere functie voor hem of haar beschikbaar is. Outplacement kan ook plaats vinden wanneer er sprake is van een verstoring van de werkrelatie, wanneer een werknemer zelf aangeeft uitdaging te missen of wanneer er geen andere mogelijkheden zijn voor functiewijziging in het bedrijf. Als de relatie tussen werkgever en werknemer verslechterd is, kunt u outplacement uit handen geven. People in Place is een onafhankelijke partij die ook aandacht besteed aan ontslag. Daarnaast hebben wij expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding en zijn wij op de hoogte van de laatste sollicitatietrends. Tot slot beschikt People in Place over een groot (regionaal) netwerk, hetgeen de kans op nieuw of ander werk voor uw medewerker vergroot. 

De werkgever mag de kosten voor een outplacement traject in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn met de medewerker.

Ga terug naar:

People in Place is actief in de regio: