• Bel ons 078 - 6 111 040

Over outplacement

Home » Q&A » Over outplacement

Over outplacement

  • Wanneer speelt outplacement?Open of Dicht

    Outplacement wordt overwogen wanneer er werknemers moeten afvloeien of wanneer een werknemer niet goed meer functioneert en er geen andere functie voor hem of haar beschikbaar is. Outplacement kan ook plaats vinden wanneer er sprake is van een verstoring van de werkrelatie, wanneer een werknemer zelf aangeeft uitdaging te missen of wanneer er geen andere mogelijkheden zijn voor functiewijziging in het bedrijf. Als de relatie tussen werkgever en werknemer verslechterd is, kunt u outplacement uit handen geven. People in Place is een onafhankelijke partij die ook aandacht besteed aan ontslag. Daarnaast hebben wij expertise op het gebied van loopbaanbegeleiding en zijn wij op de hoogte van de laatste sollicitatietrends. Tot slot beschikt People in Place over een groot (regionaal) netwerk, hetgeen de kans op nieuw of ander werk voor uw medewerker vergroot. 

    De werkgever mag de kosten voor een outplacement traject in mindering brengen op de transitievergoeding. Dit moet dan wel schriftelijk overeengekomen zijn met de medewerker.

  • Indien ik twijfel aan outplacement, welke opties heb ik dan?Open of Dicht

    Bij twijfel adviseren wij als eerste om te achterhalen hoe het komt dat de medewerker zijn of haar bevlogenheid voor het werk is verloren. Ondersteuning en/of coaching kunnen de situatie ten goede keren (preventieve coahcing). Daarnaast kunt u kijken in hoeverre het contact met uw medewerker hersteld kan worden, bijvoorbeeld door middel van mediation. De mediator ondersteunt werkgever en werknemer bij verstoring van de communicatie, gebrek aan vertrouwen of bij escalatie. Een andere optie waar u voor kunt kiezen is loopbaancoaching. Aanleiding is vaak onvrede in de huidige functie of veranderingen in de organisatie waardoor de functie mede is veranderd. Veranderingen in lichamelijk of mentaal functioneren kunnen ook een reden zijn voor het bekijken van de huidige loopbaan en te zoeken naar mogelijkheden elders.Mochten de wegen al te ver uit elkaar zijn gegroeid, is afscheid nemen via outplacement de beste oplossing voor zowel werkgever als werknemer.

People in Place is actief in de regio: