• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Wie ben je als je niet werkt?
Identiteit web

Wie ben je als je niet werkt?

Hoewel de werknemer in een tweede spoor re-integratietraject officieel nog in dienst is bij de werkgever, is deze, indien hij nog geen nieuwe baan gevonden heeft, welbeschouwd ‘werkloos’. In verschillende bronnen komt naar voren dat het verlies van werk, de staat van werkloosheid en de gevolgen waarmee deze gepaard gaan sterk van invloed zijn op het welbevinden van de werknemer evenals op het re-integratieproces.

De gevolgen van werkloosheid op de zelfwaarde

Werkloosheid betekent voor de meeste mensen het verlies van een vast inkomen, een dagelijkse routine en sociale contacten. Het kan resulteren in negatieve psychologische gevolgen als klinische distress, depressie, psychosomatische problemen en lagere zelfwaardering. Ook verhoogt het onder andere het risico op isolement en kan het leiden tot inactiviteit. In het onderzoek van Papa & Maitoza (2013) wordt gesteld dat het verlies van werk zelfs op identiteitsniveau kan ingrijpen en er symptomen van rouw op kunnen treden.

Desgelijks wordt in het onderzoek ‘Personality Change Following Unemployment’ van Boyce, Wood, Daly & Sedikides (2015) onder ruim 6000 deelnemers geconcludeerd dat het kwijtraken van een baan een rouwproces teweeg brengt. Bovendien blijkt uit dit onderzoek dat werkloosheid ook de persoonlijkheid aan kan tasten. Naarmate de duur van de werkloosheid aanhield, bleek er significante vermindering in het gemiddelde niveau van vriendelijkheid, nauwgezetheid en openheid, in vergelijking met deelnemers die werkten. Tevens voelden de werkloze deelnemers zich minder autonoom op intellectueel vlak. Anderzijds bleek ook dat indien de werkloze alsnog een baan vond, de veranderingen omkeerbaar waren en het ‘oude ik’ weer werd hervonden.

Samenhang tussen arbeid en identiteit voor succesvolle re-integratie 

Een mogelijke verklaring voor het feit dat werkloosheid van invloed is op de succeskans van de re-integratie kan liggen in de samenhang tussen arbeid en de identiteit van de werknemer. Een groot deel van wie we zijn wordt namelijk bepaald door wat we doen. Echter, een belangrijke kanttekening bij bovenstaande is dat niet alle werknemers die te maken hebben met het verlies van werk dit altijd als negatief beleven. Voorbeelden zijn wanneer een werknemer met tegenzin naar zijn werk ging vanwege gezondheidsproblematiek of bij een negatieve sfeer op de werkvloer. In dergelijke situaties zou de werknemer zelfs hoop kunnen ervaren bij het zoeken naar (passend) werk bij een nieuwe werkgever.

Wat kan People in Place voor u betekenen?

Wanneer u of uw werknemer een verminderd welzijn ervaren als gevolgen van ontslag, kan People in Place u verder helpen. Wij ondersteunen u of uw medewerker tijdens het re-integratieproces. Vanuit ons testcentrum onderzoeken wij het startpunt van uw medewerker. Via persoonlijke gesprekken en coaching onderzoeken we het probleem en proberen wij de veelal negatieve gedachten over de eigen identiteit om te buigen naar een reëler beeld. Zo halen wij belemmeringen weg, die u in de weg staan voor de toekomst. Gedachten zoals ‘omdat ik geen werk heb, tel ik niet mee en heb ik geen waarde voor de maatschappij,’ buigen wij om naar neutrale en positieve gedachten.

Door tevens te zoeken naar mogelijke werkervaringsplaatsen tijdens het re-integratieproces, krijgen deelnemers veelal een boost. De aandacht wordt gevestigd op hetgeen dat zij wel kunnen in plaats van wat zij niet (meer) kunnen. Deelnemers ontdekken nieuwe kanten van zichzelf, leren nieuwe vaardigheden, breiden het netwerk uit en krijgen meer zelfvertrouwen. Dit alles versterkt de eigen identiteit van de werknemer voor een sollicitatieproces en / of een nieuwe baan.

Kijk voor meer informatie op:

Of neem contact op met één van onze medewerkers via info@peopleinplace.nl of bel naar 078 – 6 111 040.

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: