• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Wet DBA opgeschort naar 1 januari 2018

Wet DBA opgeschort naar 1 januari 2018

Per 1 mei 2016 bestaat de VAR (Verklaring Arbeidsrelatie) niet meer. In plaats daarvan is de Wet DBA (deregulering beoordeling arbeidsrelaties) gekomen. De geplande definitieve en volledige invoering van deze wet is 1 januari 2018.

Tot januari 2018 kunnen zzp’ers rekenen op milde handhaving en tijd om hun zaken op orde te stellen, zodat ze voldoen aan de eisen van de wet DBA.

Het kabinet onderzoekt ondertussen of het arbeidsrecht herijkt moet worden.

Schijnzelfstandigheid terugdringen

In het verleden was het maar moeilijk te controleren of een opdrachtnemer met een VAR wel echt een zelfstandige was. Het aanpakken en terugdringen van deze schijnzelfstandigheid is het hoofddoel van de wet DBA. Met een schijnzelfstandige wordt bedoeld: “iemand die formeel de status van zzp’er geniet, maar in de praktijk een werknemer is en als zodanig wordt beschouwd”. 

'Het aanpakken en terugdringen van deze schijnzelfstandigheid is het hoofddoel van de wet DBA'

Belastingdienst

Voorheen kon alleen bij de opdrachtnemer loonbelasting worden geheven; nu kan dat ook bij de opdrachtgever. De generieke vrijwaring hiervan voor opdrachtgevers komt te vervallen. Wel kunnen zij nog een losse vrijwaring krijgen als zij zich houden aan de sectorale afspraken. Partijen die daar behoefte aan hebben, kunnen vooraf zekerheid aan de Belastingdienst vragen via zogenaamde modelovereenkomsten.

Onrust en onzekerheid

Door de DBA-wet is er veel commotie in de flexibele arbeidsmarkt. Opdrachtgevers zijn terughoudend in het inhuren van zzp’ers en zzp’ers zijn bang de opdrachten te verliezen. Het onderscheid in de wet tussen ondernemerschap en dienstbetrekking sluit niet overal aan bij de werkelijkheid.

Opdrachtgevers klagen over de inflexibiliteit van de arbeidswetgeving. In de wet ontbreekt een gedifferentieerde blik op de zelfstandige, zoals op basis van uurtarief. Hoog opgeleide kenniswerkers ervaren slechts hinder van de wet. Ze zijn niet te vergelijken met de schijnzelfstandigen die men met deze wet wil beschermen.

Kwart zzp’ers overweegt een stop

De opdrachtenmarkt voor zzp’ers lijkt op te drogen. Alle onduidelijkheid in de wet veroorzaakt drastische keuzes. Sommigen overwegen in het buitenland te gaan werken. Maar liefst een kwart van de zzp’ers overweegt zijn/haar zelfstandigenbestaan op te geven. 

'Maar liefst 25% van de Nederlandse zzp’ers overweegt het zelfstandigenbestaan op te geven door onrust over DBA'

Opdrachtgevers wijzigen beleid

60% Van de opdrachtgevers hanteert een ander inhuurbeleid sinds de komst van de Wet DBA. Meer dan de helft van de zzp’ers heeft de vraag gekregen om via een payroll-/uitzendconstructie te gaan werken. De gelegenheid om te werken via een bemiddelaar/intermediair is aan 32% geboden. Tot slot kan 30% kiezen voor een tijdelijk dienstverband.

‘Wet DBA heeft niet het beoogde effect wat men verwacht. Toekomstig nieuw beleid is hard nodig’ 

Al met al lijkt het er op dat de wet DBA niet het effect heeft dat men verwacht had. Om de beoogde doelen te bereiken zal er het komende jaar nog flink geëvalueerd en bijgesteld moeten worden.

People in Place kan bemiddelen tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact met ons op via info@peopleinplace.nl of bel ons via 078 - 6 111 040.

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: