• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Versterking positie preventiemedewerkers door nieuw wetsvoorstel!
Preventiemedewerker

Versterking positie preventiemedewerkers door nieuw wetsvoorstel!

Onlangs is een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend om de positie van preventiemedewerkers te versterken. Deze medewerkers krijgen het wettelijke recht op overleg met de arbodienstverlener en de bedrijfsarts. Daarnaast krijgen werknemers de mogelijkheid om zelf de bedrijfsarts te benaderen waardoor verzuim sneller kan worden voorkomen. De wijzigingen moeten op 1 januari 2017 ingaan.

Wat is een preventiemedewerker?

Uit het woord ‘preventie’ blijkt al gedeeltelijk wat een preventiemedewerker is, het draait hierbij om preventieve maatregelen. Veelal taken die tot doel hebben ongevallen en verzuim te voorkomen. De taken kunnen betrekking hebben op o.a.: het uitvoeren van de risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E), het verzorgen van voorlichting en onderricht, het opzetten van een managementsysteem, het registreren van ongevallen, samenwerken met de ondernemingsraad en het beantwoorden van arbo-vragen van medewerkers.

Het wetsvoorstel

In het wetsvoorstel wordt ook de rol van de werkgever met betrekking tot verzuim duidelijker. Vaak laat de werkgever de verzuimbegeleiding over aan de bedrijfsarts, terwijl dit eigenlijk de rol van de werkgever is. De bedrijfsarts heeft hierin alleen een adviserende rol.

Door de aanpassing in de wet wordt het voor de personeelsvertegenwoordiging of ondernemingsraad ook mogelijk om zelf een persoon aan te stellen als preventiemedewerker.

 

 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: