• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Vergroot uw bedrijfskansen met fiscaal aantrekkelijke medewerkers!
Kansen web

Vergroot uw bedrijfskansen met fiscaal aantrekkelijke medewerkers!

Het in dienst nemen van een medewerker met een arbeidsbeperking kan u als organisatie meer opleveren dan verwacht. Maatschappelijk betrokken ondernemers kunnen namelijk doorgaans rekenen op meer goodwill van klanten, ondersteuningen zoals premiekorting en loonkostensubsidie van de overheid, en u ontvangt een nieuwe enthousiaste medewerker in het team. 

Er zijn de laatste tijd echter een aantal regelingen veranderd. Zo valt sinds 1 januari 2015 de Wajong, de WWB, WSW nu onder de Participatiewet. Deze wet is bedoeld voor ieder die wel kan werken maar extra ondersteuning nodig heeft. Bekijk hier een aantal van de veranderingen en de kansen voor u als organisatie: 

Financiële voordelen

De forfaitaire loonkostensubsidie maakt het aannemen van mensen een arbeidsbeperking veel makkelijker. In het eerste half jaar van het dienstverband wordt een vaste loonkostensubsidie van 50 procent van het wettelijk minimumloon toegekend. De eenvoud van deze regel is bevorderlijk voor het tot stand komen van dienstbetrekkingen. Verder is het mogelijk om premiekorting toe te passen. Deze bedraagt maximaal 2.000 Euro per werknemer per jaar gedurende maximaal drie jaar.

De Participatiewet

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht voor mensen die niet zelf het wettelijk minimumloon kunnen verdienen. Hierin is o.a. de banenafspraak gemaakt. Dit is het sociaal akkoord tussen werkgevers en de overheid om 125.000 extra banen te realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Dit doel dient uiterlijk in 2026 gerealiseerd te zijn. De overheid moet 100.000 werkplekken creëren; de werkgevers de overige 25.000. Om te bevorderen dat de banenafspraak ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt, is de quotumregeling in het leven geroepen. Hierin is bepaald dat werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een arbeidsbeperking in dienst moeten nemen. Dit wordt het quotum arbeidsbeperkten genoemd. Indien de te realiseren aantallen niet gehaald worden, kunnen vanaf 2018 quotumheffingen ingevoerd worden. Concreet betekent dit een boete van 5.000 euro per jaar per niet ingevulde arbeidsplaats. Zorg dat u op tijd start met het opnemen van een functieprofiel en de zoektocht start naar een geschikte medewerker met een arbeidshandicap! 

Doelgroepregister

Mensen die voldoen aan de voorwaarden om voor ondersteuning in aanmerking te komen, worden opgenomen in het doelgroepregister. Het kabinet werkt aan een wetswijziging t.a.v. leerlingen van het speciaal voortgezet onderwijs. Deze zouden zonder beoordeling van het UWV in het register opgenomen moeten kunnen worden. Hiermee wordt het mogelijk dat werkgevers loonkostensubsidie krijgen voor jongeren met een beperking die al in dienst zijn maar niet het minimumloon kunnen verdienen.

Sterk door eenvoud 

In het ‘Kennisdocument Banenafspraak en Quotum arbeidsbeperkten’ van de overheid is uitgebreide informatie terug te vinden over de Participatiewet. In sommige opzichten wordt deze als te gecompliceerd ervaren. Om deze reden wordt er gewerkt aan wetswijzigingen die de praktische uitvoering moeten verbeteren. Voor alle partijen staat voorop dat de afgesproken banen voor mensen met een arbeidsbeperking gerealiseerd moeten worden.

Meer weten?

Wilt u graag meer informatie over de mogelijkheden van het in dienst nemen van arbeidsbeperkte medewerkers? Wij hebben geschikte enthousiaste kandidaten voor u in ons bestand opgenomen. Neem een kijkje op onze pagina: kandidaten. Tevens kunnen we alle administratieve werkzaamheden voor u uit handen nemen. Neem contact op via info@peopleinplace.nl of bel naar 078 6 111 040. 

 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: