• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Hoe beïnvloedt het opleidingsniveau de re-integratiekansen?
Educatie web-2

Hoe beïnvloedt het opleidingsniveau de re-integratiekansen?

Verschillende wetenschappelijke bronnen wijzen uit dat het opleidingsniveau van langdurig zieke werknemers bepalend kan zijn voor het verloop en de uitkomst van de re-integratie. Deze doelgroep blijkt vaker laaggeschoold, hetgeen een belemmerende factor kan vormen in het herstelproces. 

Lager opgeleiden minder kans op volledige werkhervatting

Resultaten uit verschillende onderzoeken tonen aan dat werknemers met een lager beroepsniveau een 81% lagere kans hebben op volledige werkhervatting. Anderzijds blijkt dat hoger opgeleide werknemers meer baat hebben bij het volgen van een re-integratietraject. Bij werknemers die laag opgeleid zijn werd geconstateerd dat zowel het zelfvertrouwen als de mogelijkheid om adequaat om te gaan met de veranderde situatie, zoals de gevolgen van ziekte en het verlies van werk, gering zijn. Tevens kan (om)scholing problematisch zijn vanwege leerblokkades. Gesteld wordt dat de inspanningen van werknemers met een lager beroepsniveau, gedurende de re-integratie, minder actief en aanhoudend zullen zijn, wat van invloed is op het verloop en de uitkomst van de re-integratie. 

Opleidingsniveau per cultuur verschillend

Er lijkt een samenhang te bestaan tussen het opleidingsniveau van de werknemer en de slagingskans van het re-integratietraject. Echter, het zal nooit dé verklaring zijn voor het feit dat mensen wel of niet een baan vinden; er is slechts sprake van een correlatie. Het opleidingsniveau is in elk land namelijk ‘cultuur bepaald’. Het wordt gezien als een indicator van intelligentie. In elk land is de intelligentie of het opleidingsniveau echter gebaseerd op een ander denkmodel. Zo heerst er in Nederland een westers denkmodel. Het is dus sterk de vraag of een cultuurbegrip als ‘het opleidingsniveau’ van een werknemer überhaupt meetbaar is en of er een relatie te is tussen oorzaak en gevolg. Er zijn immers veel meer redenen te bedenken waarom het opleidingsniveau van langdurig zieke werknemers van invloed kan zijn op de re-integratie.

Vergroot de slagingskans van de re-integratie van uw medewerker

De coaches van People in Place hebben aandacht voor de unieke situatie van de werknemer en streven er altijd naar een adequate dienstverlening in te zetten. Wij kijken naar de mogelijkheden en zetten passende re-integratie instrumenten in om meer helderheid te verkrijgen over de daadwerkelijke re-integratiekansen van de werknemer. Denk hierbij aan het opstellen van een haalbaarheidsonderzoek of het inzetten van verschillende testen (o.a. beroepentest of een competentietest). Ook het tijdig inzetten van werkervaringsplaatsen vergroten de kans op werkhervatting. 

Meer over re-integratie?

Wilt u meer informatie over re-integratie of ons testcentrum? Neem vrijblijvend contact op met People in Place via info@peopleinplace.nl of bel naar 078-6 111 040. 

Lees ons vorige artikel

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: