• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Zijn tweede spoor activiteiten altijd zinvol?
Haalbaarheid web

Zijn tweede spoor activiteiten altijd zinvol?

Start een haalbaarheidsonderzoek 

People in Place helpt u graag te besparen op kosten van verzuimbeheersing. Een voorbeeld hiervan is ons haalbaarheidsonderzoek. De inzet van een haalbaarheidsonderzoek kan een re-integratie tweede spoor traject voorkomen. En kan ingezet worden om de kans op een loonsanctie te voorkomen.

Te beperkte mogelijkheden

Soms lijken de mogelijkheden om terug te keren in het arbeidsproces te beperkt voor een medewerker. Dit kan o.a. tot uitdrukking komen in het arbeidsdeskundig rapport. In een dergelijk geval kan het zinvol zijn eerst een haalbaarheidsonderzoek uit te laten voeren alvorens een re-integratie tweede spoortraject op te starten.

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek meet de afstand tot de arbeidsmarkt van uw medewerker. Uw medewerker krijgt een intake en maakt een persoonlijke flexibiliteits test. Waarin een aantal persoonlijke eigenschappen zoals veranderingsgerichtheid, stabiliteit, energieniveau, grip op eigen situatie, etc in kaart worden gebracht. Genoemde eigenschappen zijn van grote invloed op het welslagen van een re-integratie tweede spoor traject.

Daarnaast worden factoren onderzocht als mobiliteit, motivatie, leeftijd, werkervaring, risico voor een nieuwe werkgever, opleiding en persoonlijke presentatie. Met inachtneming van de functionele mogelijkheden lijst (FML) wordt het belastbaarheidsniveau ingeschat. Tevens wordt de mogelijkheid tot functieaanduiding vast gesteld met inachtneming van het arbeidsdeskundig rapport.

Dit alles resulteert in een gewogen gemiddelde dat correspondeert met de mate van bemiddelbaarheid.

Bekijk ons haalbaarheidsonderzoek

Conclusie

De bevindingen worden gedetailleerd beschreven in een rapport dat u van ons ontvangt. U en uw medewerker weten daardoor waar u aan toe bent.

Indien de uitkomst is dat het niet realistisch is spoor twee inspanningen te verrichten, kunt u dit rapport gebruiken om via een deskundigenoordeel bij UWV de inzet van een tweede spoor traject te bespreken. En mogelijkerwijs te voorkomen, indien een re-integratie tweede spoor traject niet zal (kan) leiden tot externe plaatsing.

Neem voor meer informatie of specifieke vragen over het haalbaarheidsonderzoek contact op met People in Place, telefoon: 078-6111040 of stuur een e-mail naar: info@peopleinplace.nl.

Verder lezen

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: