• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » SER: ‘Sociaal werk maakt sterk!’
Ser web

SER: ‘Sociaal werk maakt sterk!’

De Sociaal Economische Raad (SER) heeft de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verzocht maatregelen te nemen, omdat zij zich grote zorgen maakt over de recente ontwikkelingen rondom beschut werk. Beschut werk blijkt nauwelijks van de grond te komen en de afbouw van de sociale werkbedrijven gaat sneller dan de opbouw van nieuwe alternatieven.

35 Werkbedrijven

De gemeenten zijn sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor het aanbieden van ‘beschut’ werk aan mensen met een arbeidsbeperking die ver afstaan van de reguliere arbeidsmarkt. Het gaat op dit moment niet goed met het plaatsen van deze medewerkers. Daarom worden 35 regionale werkbedrijven opgericht. Deze gaan zich actief richten op het bemiddelen van medewerkers met een arbeidshandicap.

125.000 Extra arbeidsgehandicapten aan het werk

Het kabinet heeft een zeer ambitieuze doelstelling neergezet: in 2025 moeten er maar liefst  125.000 arbeidsgehandicapten extra aan het werk zijn. De doelgroepen waar de wet zich op richt zijn o.a.  mensen in de bijstand, met een Wajong-uitkering  of met een WSW-indicatie. Daarnaast wil het kabinet ook nog eens 30.000 nieuwe arbeidsplaatsen realiseren in het kader van de nieuwe voorziening beschut werk.

Tot slot hebben we nu ook nog te maken met de huidige populatie van 100.000 werknemers die nog vallen onder de sociale werkplaatsen (Wet Sociale Werkvoorziening, WSW). Deze laatste groep moet aan het werk blijven, maar zal wel worden afgebouwd. Er vindt immers geen nieuwe instroom meer plaats.

Sluitende sociale infrastructuur

De SER vindt het nodig dat er bijgestuurd gaat worden om een “sluitende” sociale infrastructuur tot stand te brengen en de huidige expertise en kennis van de SW-bedrijven daarbij zo goed mogelijk te gebruiken. SW-bedrijven in leven houden en samenwerken dus. Wellicht zal het aantal doelgroepen dat nu onder de participatiewet valt in de toekomst worden uitgebreid.

Quotum “arbeidsbeperkten”

Een stok achter de deur om zich te houden aan de banenafspraak is de Quotumregeling. Uitkeringsinstantie UWV zegt hierover: “Volgens de nieuwe wet moeten werkgevers met meer dan 25 werknemers (of 40.575 verloonde uren) een bepaald percentage mensen met een ziekte of handicap in dienst te nemen: het quotum arbeidsbeperkten.” 

Worden de afgesproken aantallen niet gehaald, dan kan het zijn dat vanaf 2018 een quotumheffing van € 5000 per niet-ingevulde arbeidsplaats per jaar moet worden betaald. 

Met een aantrekkende arbeidsmarkt en hier en daar al tekorten op de arbeidsmarkt, zal dit wellicht een klein extra steuntje zijn voor het waarmaken van de doelstellingen van het kabinet. Maar de tijd tikt door, en op dit moment heerst er veel onrust aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Dit komt zeker niet ten goede aan de doelgroep waar het allemaal om begonnen is.

'Laten we niet vergeten dat al deze mensen kunnen werken. Ze hebben alleen een duwtje in de rug en uw steun nodig.'

Financiële prikkel

Voldoet u aan bovenstaande criteria en heeft u nog geen “arbeidsbeperkten” in dienst? Dan kan het verstandig zijn om in uw aanname beleid voor het komende jaar, samen met uw HR- afdeling te kijken naar de mogelijkheden om iemand uit deze doelgroep in dienst te nemen.  Er zijn diverse mogelijkheden en subsidies beschikbaar gesteld. 

Het aantrekken van een medewerker met een arbeidsbeperking kan u dus zeker wat opleveren! U toont uw maatschappelijke betrokkenheid als ondernemer en u laat uw sociale kant zien. Maar de overheid geeft ook nog een aantrekkelijke financiële beloning: premiekorting en loonkostensubsidie.

'Het belangrijkste blijft natuurlijk dat u er een gedreven en enthousiaste medewerker voor terug krijgt!'

Meer over arbeidsbeperking 

Heeft u nog vragen over dit onderwerp of u bent op zoek naar een gemotiveerde medewerker? Neemt u dan contact op over arbeidsbeperking met People in Place via info@peopleinplace.nl of bel naar 078-6 111 040. Bekijk ook eens ons vorige artikel:

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: