• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Re-integratie arbeidsongeschikte werknemer verleden tijd bij toenemende krapte op de arbeidsmarkt?
Arbeidsongeschiktewerknemer-2

Re-integratie arbeidsongeschikte werknemer verleden tijd bij toenemende krapte op de arbeidsmarkt?

“De economische groei in Nederland is sterker dan die in andere eurolanden en de werkloosheid daalt volgend jaar naar het laagste niveau sinds 2001. Dat stelt het Centraal Planbureau vast in het Centraal Economisch Plan 2018”. (bron: nos teletekst 06.03.2018).

Goed nieuws! Maar vooral interessant om te weten, voor ons als re-integratie bureau, of medewerkers met een arbeidsbeperking ook van deze economische groei en toegenomen krapte op de arbeidsmarkt weten te profiteren.

UWV schrijft daarover: Wat wij zien is dat de toestroom in de WIA onverminderd toeneemt. “ In 2016 bedroeg de stijging WIA onder werknemers 11% en onder ww’ ers maar liefst 22,7% ". (bron: UWV Kennisverslag 2017-5).

Stijging instroom WIA
Voor 2017 gold dat de voornaamste oorzaak van de verdere stijging van de instroom in de WIA nog steeds de toenemende instroom vanuit de groep zieke werknemers is. In die zin is het beeld in de eerste helft van 2017 dus niet veel veranderd. Hoewel de toename bij deze groep iets kleiner is dan in de eerste helft van 2016, is er met 9% nog steeds sprake van een sterke stijging. (bron: UWV Kennisverslag 2017-8).

Spoor 2 traject
People in Place merkt op (conform nog voorzichtige inschatting UWV) dat het met name de ouderen zijn die ten gevolge van een arbeidsbeperking ook binnen een spoor 2 traject niet meer instromen op de arbeidsmarkt en uiteindelijk in de WIA instromen. VUT-regelingen en/of vervroegd pensioen waar de oudere arbeidsongeschikte medewerker voorheen een beroep op kon doen zijn afgeschaft, daar waar de oudere werknemer nu juist wordt geconfronteerd met een hogere pensioen,- AOW leeftijd.

De bizarre praktijk is dat oude VUT en/of vervroegd pensioen voor een grote groep werknemers uiteindelijk toch gefinancierd wordt door werkgevers en de overheid maar dan onder de noemer loondoorbetaling bij ziekte/ verhoogde premie WGA en tenslotte WGA uitkering door overheid.

Duurzame inzetbaarheid
Ondanks initiatieven in het kader van duurzame inzetbaarheid lijken werkgevers zich tot nu toe veelal te schikken in deze nieuwe realiteit.

Persoonlijk verwacht ik dat er een omslagpunt zal komen, immers een ingezet beleid op duurzame inzetbaarheid zal zijn vruchten gaan afwerpen als dit is ingezet op het moment dat medewerker nog alle kansen heeft om zich te ontwikkelen en het besef meer en meer is gekomen dat hierin een gedeelde verantwoordelijkheid ligt van zowel werknemer als werkgever.

Een sterke economie en hoge arbeidsparticipatie zal dan hand in hand kunnen gaan met een actief beleid gericht op duurzame inzetbaarheid en in,- of externe mobiliteit.

Benieuwd wat u als werkgever alvast kan betekenen voor uw medewerkers op het gebied van (WIA) preventie?  Graag gaan wij een vrijblijvend gesprek met u aan over dit onderwerp.

Geschreven door: Reinier van der Hel -  People in Place

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: