• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Hoe voorkomt u psychisch verzuim?
Brain web

Hoe voorkomt u psychisch verzuim?

Bij psychisch verzuim kunt u denken aan overspannenheid, depressie, een burn-out of een angststoornis. Op tijd ingrijpen wordt door werkgevers veelal niet gedaan. Dit is een gemiste kans, want de verzuimduur kan flink worden ingekort.  

Oorzaken psychisch verzuim

Er zijn een aantal factoren die langdurig psychisch verzuim kunnen veroorzaken. Psychische aandoeningen zijn een belangrijke oorzaak van ziekteverzuim. Hiernaast is het onvoldoende hanteren van de eigen gestelde grenzen en de werk-prive balans twee van de belangrijkste oorzaken van psychisch verzuim.

Verder speelt een leeftijd boven de 50 jaar, een hoog opleidingsniveau of een depressieve en hoge klachtbeleving een rol in psychisch verzuim.

Hoge kans op baanverlies

Indien werknemers door risicofactoren uitvallen, hebben zij twee keer zo veel kans om hun baan te verliezen. In het eerste jaar gebeurt dit op eigen initiatief. Tijdens het tweede jaar tot het vijfde arbeidsjaar is er sprake van ontslag wegens disfunctioneren. Onder werknemers jonger dan 55 jaar met een WIA-uitkering vormen psychische stoornissen de belangrijkste reden.

Begeleiding na herstel

Na het herstel van psychische klachten blijft het nodig de werknemer te begeleiden. Van deze groep krijgt 28% binnen 12 maanden opnieuw te maken met verzuim. Werknemers die ouder zijn dan 55 jaar vallen zelfs binnen 4 maanden opnieuw uit. Hun functioneren in het werk en hun psychische gezondheid moeten goed gevolgd worden.

Preventieve spreekuren van bedrijfsartsen kunnen uitkomst bieden. Maar er zijn meer gespecialiseerde mogelijkheden. 

Verzuimpreventiecoaching

Het doel van onze verzuimpreventiecoach is de werknemer met mentale klachten te ondersteunen en op te vangen voordat de werknemer zich ziek meldt of direct na de ziekmelding.

Mentale klachten kunnen ontstaan door heftige gebeurtenissen in het leven waardoor de werknemer een steun in de rug nodig heeft. De coach helpt de verzuimduur zo veel mogelijk te bekorten of te voorkomen.

Kijk voor meer informatie over deze dienst bij ‘preventie coach.’

Wilt u meer informatie over deze of andere vormen van coaching? Bel met 078-6111040 of stuur een e-mail naar: info@peopleinplace.nl.

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: