• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Kwaliteit tevredenheidsonderzoek bij People in Place
Sjabloom nieuwsbericht tevredenheidsonderzoek website 1280x450

Kwaliteit tevredenheidsonderzoek bij People in Place

De kwaliteit van de dienstverlening staat hoog in het vaandel van People in Place. Naast de externe periodieke meetmomenten die worden uitgevoerd door het onafhankelijk markt onderzoeksbureau Pantheia (in opdracht van het keurmerk Blik op Werk), worden zowel cliënten als opdrachtgevers regelmatig geïnterviewd. Uit de laatste cijfers van juli 2015 blijkt dat People in Place hoog scoort, namelijk een 7.9. Dit ligt ruim boven het landelijk gemiddelde. Daar zijn wij trots op!

Ook intern wordt de organisatie op regelmatige momenten doorgelicht.

Hoe voert People in Place tevredenheidsonderzoeken uit?

Elke cliënt die in een traject zit, krijgt na drie maanden standaard een uitgebreide digitale vragenlijst die hij of zij thuis kan invullen. De vragen die hierin staan betreffen alle mogelijke punten van onze dienstverlening. Na afronding van elke training krijgt de cliënt een enquête formulier met het verzoek dit zo volledig mogelijk in te vullen. Daarna wordt deze informatie direct teruggekoppeld.

Wat doen we met de resultaten? 

De resultaten worden wekelijks besproken in het intern overleg met de directie en kwaliteitsmanager. Daarna gaat de consulent met de cliënt bespreken waar we onze dienstverlening kunnen verbeteren. Veelal blijkt dat de opmerkingen voor verbetering zeer divers kunnen zijn en meerdere aandachtspunten kunnen betreffen. Daar waar nodig worden processen en interne procedures aangepast. Deze aanpassingen worden vastgelegd in de handboeken en/of checklists. Het kan ook voorkomen dat in overleg met cliënt en opdrachtgever aanpassingen worden doorgevoerd in het individuele trajectplan. 

Wat is het doel van een tevredenheidsonderzoek?

Het uiteindelijke doel moet zijn dat de gemaakte afspraken in het trajectplan naar tevredenheid van de opdrachtgever en de cliënt worden nagekomen. Door tussentijds hierover helder te rapporteren, resulteert dit in tevreden opdrachtgevers en cliënten. Dit is de beste reclame voor People in Place. 

 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: