• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Weigering koffiemoment met werkgever leidt tot ontslag zieke werknemer
Koffie web

Weigering koffiemoment met werkgever leidt tot ontslag zieke werknemer

Een zieke werknemer is op grond van de wet gehouden mee te werken aan zijn re-integratie. In de uitspraak van de Rechtbank Midden-Nederland van 8 september 2016 ging het om een zieke werkneemster die weigerde in te gaan op de uitnodigingen van haar werkgever om voor een ‘koffiemoment’ op kantoor te komen. Daarmee ging de werkneemster tegen het advies van de bedrijfsarts in. Dit leidde uiteindelijk tot het ontslag van de werkneemster.

De feiten

Een werkneemster meldt zich ziek. Het advies van de bedrijfsarts luidt dat de werkneemster, om ‘feeling’ te houden met de werkvloer, start met een wekelijks koffiemoment met de werkgever en dat zij na een aantal weken start met aangepast werk.Ondanks herhaalde verzoeken van de werkgever en de waarschuwing dat de loonbetaling zal worden stopgezet, weigert werkneemster op de koffie te gaan bij haar werkgever. Zij geeft aan dat zij dat niet kan vanwege haar klachten. De werkgever zet dan de loonbetaling stop.

Het door de werkgever vervolgens bij het UWV aangevraagde deskundigenoordeel luidt dat de (re-integratie) inspanningen van werkneemster onvoldoende zijn, omdat zij weigert op de koffie te gaan bij de werkgever terwijl zij daartoe wel in staat is. Als de werkneemster daarna ook weigert op gesprek te komen bij de werkgever om het deskundigenoordeel te bespreken, verzoekt de werkgever aan de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Uitspraak van de kantonrechter

De kantonrechter oordeelt kort gezegd dat werkneemster de op haar rustende verplichting om mee te werken aan haar re-integratie heeft geschonden. Dit omdat zij weigerde te starten met het door de bedrijfsarts geadviseerde wekelijkse koffiemoment en zij daar volgens het UWV toe in staat was. Er zijn volgens de kantonrechter geen omstandigheden die maken dat werkneemster haar handelen of nalaten niet kan worden verweten. De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van de werkneemster.

Opmerking

Als een zieke werknemer zijn re-integratieverplichtingen zonder goede reden niet nakomt, dan loopt hij het risico dat de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbindt wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer. Dat geldt ook als het gaat om het geen gehoor geven aan het herhaalde verzoek van de werkgever om voor een koffiemoment op kantoor te komen, als daarmee wordt ingegaan tegen het advies van de bedrijfsarts.

Voor een ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen of nalaten van de werknemer is wel vereist dat de werkgever de werknemer schriftelijk heeft aangemaand tot nakoming van de re-integratieverplichtingen of een loonstop heeft ingesteld en een deskundigenverklaring heeft overgelegd (tenzij het overleggen van die verklaring niet van de werkgever kan worden gevraagd, bijvoorbeeld als de werknemer zijn medewerking aan de deskundige weigert). In deze uitspraak had de werkgever aan die vereisten voldaan.

Heeft u een soortgelijke situatie? 

Wordt u als werkgever geconfronteerd met een zieke werknemer die niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldoet, neemt u dan maatregelen. Wanneer u de juiste stappen zet kunt u zelfs een einde maken aan de arbeidsovereenkomst met uw weigerachtige werknemer. Voor advies belt u met 078 6 111 040 of mail naar info@peopleinplace.nl

Geschreven door 

Evelien van Houweninge Graftdijk
Advocaat en MfN-registermediator

Disclaimer

De informatie in deze publicatie dient niet te worden beschouwd als juridisch advies van welke aard dan ook. Wij zijn dan ook niet aansprakelijk voor de gevolgen van het eventuele gebruik dat van de informatie wordt gemaakt, zonder dat deskundig juridisch advies is ingewonnen.

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: