• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Interne werkervaringsplaats bij People in Place
Ervaring web-2

Interne werkervaringsplaats bij People in Place

Alle cliënten komen binnen met een bepaald doel. Dit kan een coachings-/trainingstraject zijn, maar ook het vinden van een andere baan bij een outplacementtraject.

De werkervaringsplek is speciaal ontwikkeld om kandidaten die in een re-integratie tweede spoortraject of een outplacementtraject zitten wegwijs te maken in een andere beroepsomgeving. Dit betekend een passende functie vinden bij een externe werkgever, die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de cliënt.

Inzet bij omscholing

De werkervaringsplaats wordt vaak ingezet bij mensen die vanuit een tweede spoor re-integratie komen en zich willen gaan omscholen naar een ander (wens)beroep, of aan urenopbouw/activering gaan doen. Moeilijkheid hierin is dat de cliënt vaak maar een beperkt idee heeft welke ervaring, kennis en kunde er nodig zijn om werkzaam te zijn binnen bijvoorbeeld administratieve / receptie of balie functies. Om meer kennis op te doen van de taken binnen een administratieve / receptie omgeving, heeft People in Place een speciale werkplek binnen het secretariaat ingericht.

Werkervaringsplaats bij People in Place

Vanuit het trajectplan dat vooraf met de cliënt samen is opgesteld worden een aantal doelstellingen geformuleerd waar cliënt ervaring in zal opdoen. Samen met de coach wordt een individueel plan opgesteld in tijd en aantal uren per week waar onder begeleiding aan gewerkt zal gaan worden.

Onderstaande is een kort overzicht wat er in het contract kan staan  wat met de cliënt samen wordt opgesteld. Doelstellingen worden zo concreet als mogelijk geformuleerd (SMART):

Functie:         gastvrouw / receptie medewerk(st)er
Omschrijving: de taken die de cliënt de komende periode onder begeleiding gaat uitvoeren
Arbeidsuren:  in overleg bespreekbaar. Normaliter 3 x 2 uur per week voor een periode van 3 maanden
Doel:werkervarin en arbeidsritme opbouwen. Praktische ervaring op het gebied van administratieve handelingen, agendabeheer en computerwerkzaamheden zoals Word / Excel / Powerpoint. 

 

 

 

 

Evaluatie van een werkervaringsplaats                        

Kennisoverdracht en terugkoppeling met de coach en de verantwoordelijke van de receptie is belangrijk. De cliënt werkt altijd onder begeleiding en tekent een geheimhoudingsverklaring. Dagelijks wordt gewerkt met een schema van taken die uitgevoerd zijn. Wat ging goed en wat kan beter. Soms hebben bepaalde taken de komende weken nog wat extra aandacht nodig.

Op het coachingsformulier wordt bijgehouden welke vorderingen cliënt maakt en welke werkzaamheden zijn verricht.

Certificaat werkervaringsplaats

Na de eindevaluatie, en met goed gevolg afsluiten van de werkervaringstage, zal deze worden afgerond met het officieel uitreiken van een getuigschrift van deelname: “Certificaat Werkervaringsplaats

Laatste succesvolle cliënt op onze werkervaringsplaats

Onze cliënte heeft de werkervaringsplaats op de receptie van People in Place pasgeleden succesvol doorlopen. Haar taken waren als volgt: werkervaring opdoen in de rol van gastvrouw/ receptie medewerkster, waarbij zij arbeidsritme en –conditie zal opdoen. Het ontvangen van klanten en cliënten staan hierbij centraal. Daarbij zal cliënte bepaalde administratieve handelingen op de computer kunnen oefenen zoals agendabeheer, post behandeling. Daarnaast zijn er nog overige kantoortaken. 

Interne werkervaringsplaats People in Place

'Als receptionist(e) ben je het uithangbord van onze organisatie, je bent meestal de eerste die mensen zien als ze binnenkomen. Je ontvangt klanten en cliënten; daarbij is het van belang een vriendelijke uitstraling te hebben en alle bezoekers welkom te heten en hen wat te drinken aan te bieden.' 

Een werkervaringsplaats aanbieden

U kunt er als organisatie voor kiezen om één of meerdere werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen. Dit kan u vele voordelen opleveren. Heeft u zelf werkervaringsplaatsen beschikbaar en/ of zoekt u kandidaten om ze te vervullen? Lees verder voor meer informatie of neem contact met ons op via info@peopleinplace.nl, bel met 078 6 111 040.

Kijk voor meer informatie op 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: