• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Garantie en/of kwaliteit?
Garantie/kwaliteit

Garantie en/of kwaliteit?

We zullen het antwoord maar gelijk geven. Garanties voor plaatsing geven we niet, omdat we dat niet kunnen waarmaken. Wel garanderen wij kwaliteit van werk.

Waar wij invloed op kunnen uitoefenen is mensen zelfredzaam maken om zich te bewegen op, dan wel richting de arbeidsmarkt. Zodat ze, in het geval ze in de tijd dat ze bij ons in traject zijn geen baan vinden, na afronding hiervan zelfstandig verder kunnen.

Focus op werk en plaatsing

  • Belangrijk blijkt vaak de focus. Een focus verandering, van ‘oud’ werk naar nieuwe mogelijkheden. Met daarin professionele ontwikkeling en veelal ook persoonlijke ontwikkeling. Van daaruit wordt de gang naar werk ingezet.
  • Variabelen die meewerken aan plaatsing zijn:
  • De houding ten opzichte van werk,
  • Professionele houding,
  • Persoonlijke doelen,
  • Openheid / toegankelijkheid van de arbeidsmarkt.

Aan de eerste drie van de genoemde variabelen wordt volop gewerkt in onze trajectbegeleiding en deze kunnen we beïnvloeden. Mits de kandidaat daar voor open staat natuurlijk, wat bijna altijd zo is. De laatste variabele hebben we echter niet in de hand. De afgelopen jaren was het moeilijker om plaatsingen te realiseren. Maar het afgelopen half jaar zien we een toename van plaatsingen. Dan wel door onze directe bemiddeling, dan wel op eigen kracht. Omdat er weer meer ruimte is op de arbeidsmarkt.

Aan de andere kant zijn er cliënten met zoveel beperkingen als gevolg van hun aandoening dat mogelijkheid tot werken niet meer ervaren wordt. Onze realiteitszin maakt dat we ons, naast de verplichte handelingen, richten op sociale activering in bijvoorbeeld vrijwilligerswerk. Dit verkleint de afstand tot de arbeidsmarkt en leidt meestal tot meer welbevinden van de cliënt. De gevolgen van geen werk of activiteit hebben is namelijk niet gering, denk hierbij aan het risico op een sociaal isolement of op depressiviteit.

Actief zijn in een vrijwilligersbaan kan ook weer leiden tot werk. Soms overschrijdt de duur van de beperkingen de twee jaar en komt volledig herstel en mogelijkheid tot terugkeer op de arbeidsmarkt pas na deze termijn.

Plaatsing dan wel Interne herplaatsing

Vaak merken we dat wanneer werknemers bij ons aangemeld worden voor een traject het tot hen door begint te dringen dat hun ziek-zijn verregaande consequenties heeft. Dat bewustzijn wordt sterker op het moment dat ze met ons als partij te maken krijgen. Dit leidt regelmatig tot terugkeer in eigen functie dan wel in een andere functie bij de eigen werkgever. Plaatsing op deze manier komt vaker voor dan plaatsing bij een externe werkgever. Deze weg is natuurlijk ook altijd korter. Werkgever en werknemer kennen elkaar en daar waar het contact naar tevredenheid verloopt is men geneigd om mee te denken. Soms komt de werkgever met een mogelijkheid, maar regelmatig komt ook de werknemer met een idee. En dat is natuurlijk een belangrijke factor, dat de werknemer zich er hard voor maakt. Dit maakt dat de opstelling van de werkgever verandert en zo kan er met behulp van onze bemiddeling een match gemaakt worden.

Een mooi recent voorbeeld van een plaatsing en wat wij daarbij o.a. konden betekenen kunt u lezen in het review van Monique.

Geen garantie op werk, maar garantie op kwaliteit van werken!

Wilt u ook uw medewerker(s) uitplaatsen?

Bekijk onze mogelijkheden voor re-integratie of outplacement. Wilt u meer weten over de manieren waarop u kunt bijdragen aan het plaatsen van uw personeel? Neem dan contact op met People in Place via 078 – 6 111 040 of mail naar info@peopleinplace.nl. Onze medewerkers helpen u graag verder! 

Terug naar overzicht

People in Place is actief in de regio: