• Bel ons 078 - 6 111 040

Nieuws

Home » Nieuws » Compensatieregeling transitievergoeding
Shutterstock 300949658-geld-1170x412

Compensatieregeling transitievergoeding

Bron: UWV.nl

Wat betekent de compensatieregeling voor u?

Heeft u een werknemer ontslagen wegens langdurige arbeidsongeschiktheid? Was die werknemer bij het eindigen van het dienstverband nog arbeidsongeschikt, en heeft u hem een transitievergoeding betaald? Dan kunt u met terugwerkende kracht compensatie aanvragen voor deze vergoeding. Dit kan bij dienstverbanden die zijn geëindigd vanaf 1 juli 2015. De Wet compensatie transitievergoeding, die op 20 juli 2018 is gepubliceerd, maakt dit mogelijk. De bedoeling is om aanvragen vanaf 1 april 2020 mogelijk te maken.

Bewaar uw documenten

Als de compensatieregeling ingaat, kunt u een aanvraag doen. Wij vragen u dan documenten met de aanvraag mee te sturen waarmee u aantoont dat u het dienstverband heeft beëindigd. En documenten die aantonen waarom u dit deed. Denk bijvoorbeeld aan:

  • de ontslagvergunning;
  • de beëindigingsovereenkomst (inclusief documenten waaruit blijkt in welke periode de werknemer ziek was én dat hij bij het einde van de arbeidsovereenkomst nog steeds ziek was).

Ook vragen wij u om documenten die aantonen dat u de transitievergoeding heeft betaald, zoals:

  • gegevens die gebruikt zijn om de hoogte van de transitievergoeding te berekenen;
  • bewijs/bewijzen van betaling van de (totale) transitievergoeding.

Het is nog niet bekend welke documenten precies nodig zijn voor de aanvraag. Wij raden u daarom aan alle personeels- en financiële documenten te bewaren. Medische gegevens, zoals de aard van de ziekte, vragen wij niet op.
Wanneer wel bekend is welke documenten u nodig heeft voor de aanvraag, melden wij dit op uwv.nl.

Blijf op de hoogte en volg ons op LinkedIn, Twitter of Facebook.

 

    Terug naar overzicht

    People in Place is actief in de regio: