• Bel ons 078 - 6 111 040

verzuimmanagement dordrecht

Verzuimmanagement dordrecht

Op zoek naar verzuimmanagement in de regio dordrecht?

Verzuimmanagement via People in Place

Als eigenaar van een bedrijf kan het gebeuren dat onder uw medewerkersbestand kortdurend of langdurig ziekteverzuim voorkomt. De redenen voor de absentie van een van uw personeelsleden kunnen uiteenlopen. Vast staat echter dat het management rond verzuim veel tijd vergt, en een werkgever een tijdelijk gevelde werknemer het liefst zo spoedig mogelijk weer ziet terugkeren. Om u te verzekeren van professionele ondersteuning rond de onvoorziene afwezigheid van medewerkers, kunt u ook voor uw verzuimmanagement rekenen op People in Place.

Professional met allround bemiddeling

Ons bureau heeft de beschikking over een veelzijdig team, dat alle taken rond het verzuim van uw personeel voor u waarneemt. De expertise van People in Place stopt dan ook niet bij het bemiddelen tussen de beide partijen en het begeleiden van de werknemer, maar gaat een stuk verder. Wanneer u ons inhuurt voor het management met betrekking tot het personeelsverzuim, treden wij namelijk op als intermediair tussen alle betrokken partijen. Dit houdt in dat onze deskundige het contact onderhoudt met u als werkgever, maar ook met de bedrijfsarts, de arbodienst, het UWV en de absente medewerker. Na een intakegesprek met de werknemer ontvangt u een plan van aanpak, met mogelijke oplossingen voor re-integratie.

Van verzuimpreventie tot verzuimvolgsysteem

Ook het programma dat People in Place in het kader van verzuimmanagement heeft opgesteld is bijzonder compleet. Hieronder vallen zaken als verzuimpreventie en -begeleiding, maar wij bieden eveneens verzuimtrainingen en een verzuimvolgsysteem aan. Bij verzuimpreventie, verzuimbegeleiding adviseren wij met welke praktijkmaatregelen werkgevers de ziektecijfers onder werknemers kunnen beperken, terwijl onze begeleiding zich toespitst op de medewerker en het te volgen traject. Middels speciale trainingen kunnen leidinggevenden leren mogelijk verzuim vroegtijdig te herkennen en voor te zijn. Het verzuimvolgsysteem omvat een digitaal dossier, waarmee de werkgever op elk moment alle afspraken, vorderingen en UWV-formulieren kan inzien. Vanzelfsprekend kunt u zich ook beperken tot de onderdelen uit ons verzuimpakket die specifiek voor u van belang zijn.

Verzuimmanagement nodig?

Bestaat binnen uw onderneming behoefte aan deskundige hulp bij het in kaart brengen van de verzuimproblematiek? Vul bijgaand formulier in en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.

Verzuimmanagement

Vertel in het kort de achtergrond van de situatie

Klanten van People in Place zitten ook in:

People in Place is actief in de regio: