• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Placement

Home » Diensten » People in Placement » Werkervaringsplaats

Werkervaringsplaats

Werkervaringsplaatsen zijn een soort stageplaatsen waarbij deelnemers nieuwe relevante werkervaring kunnen opdoen, eventueel in een andere beroepsrichting. Dit kan nodig zijn om te onderzoeken of de beroepsrichting passend is bij de belastbaarheid of om arbeidsritme op te bouwen en zo de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten.

Een werkervaringsplaats is een goede optie wanneer u of uw medewerker te maken heeft met re-integratie of outplacement. Bij People in Place hechten we veel waarde aan het vinden van geschikte werkervaringsplaatsen voor onze cliënten. 

Het doel van de werkervaringsplaats

Deelnemers in een werkervaringsplaats krijgen een boost. De aandacht wordt gevestigd op hetgeen zij wel kunnen in plaats van op wat zij niet (meer) kunnen. Ze ontdekken nieuwe kanten van zichzelf, leren nieuwe vaardigheden, breiden het netwerk uit en krijgen meer zelfvertrouwen. Dit alles versterkt de eigen identiteit van de werknemer voor een sollicitatieproces en / of een nieuwe baan. Ook kan een werkervaringsplaats in enkele gevallen omgezet worden in een reguliere baan.

Werkervaringsplaatsen in samenwerking met Sociaal Team Dordrecht Centrum

In het kader van werkervaringsplaatsen werken wij onder andere samen met het Sociaal Team Dordrecht Centrum, waarbij in het afgelopen jaar meerdere kandidaten als gastvrouw aan de slag zijn gegaan.

Interne werkervaringsplaats bij People in Place

Binnen People in Place bieden wij een werkervaringsplaats aan als secretarieel medewerker. Het doel van de begeleiding is maatwerk en afhankelijk van de wensen en mogelijkheden van de deelnemer. Bij deelnemers uit een tweede spoor traject gaat het vaak om een combinatie van werkervaring voor een nieuwe functierichting en urenopbouw. Aandacht zal worden gegeven aan taken zoals diverse administratieve handelingen (bv. verwerken van dossiers en database invoer), rol van gastheer/vrouw voor bezoekers, aannemen van de telefoon, beheren van de agenda, postverwerking en voorraadbeheer. Vraag meer informatie op over deze werkervaringsplaats via info@peopleinplace.nl

Op zoek naar beschikbare werkervaringsplaatsen

U kunt er als organisatie voor kiezen om één of meerdere werkervaringsplaatsen beschikbaar te stellen. Dit kan u vele voordelen opleveren. Heeft u zelf werkervaringsplaatsen beschikbaar en/ of zoekt u kandidaten om ze te vervullen? Neemt u dan contact op met Evelien van der Leest - Berens via evelien@peopleinplace.nl.

De voordelen voor u als organisatie

Naast de voordelen die het de deelnemers biedt, biedt het de organisaties die werkervaringsplaatsen beschikbaar stellen, ook voordelen:

  • Het is kosteloos (het loon wordt doorbetaald door de eigen werkgever of de uitkeringsinstantie)
  • Het geeft tijdelijke beschikking over een gemotiveerd personeelslid
  • Het biedt tijdelijke ontlasting van vaste personeelsleden.

Hoe werkt het beschikbaar stellen van werkervaringsplaatsen?

In een kennismakingsgesprek inventariseren wij de wensen van u als inlenende organisatie en bespreken we voor welke functiegroepen werkervaringsplaatsen beschikbaar gesteld worden. Wanneer wij een mogelijke kandidaat geselecteerd hebben, stellen wij deze vrijblijvend aan u voor middels mail of telefonisch contact. Bij interesse wordt een driegesprek georganiseerd waarbij u persoonlijk kennis kunt maken met de kandidaat en kunt bepalen in hoeverre de kandidaat past binnen uw organisatie en bij de functie. Bij een positieve uitkomst van het kennismakingsgesprek, melden wij de kandidaat officieel aan door middel van een aanmeldformulier. Hierop worden o.a. het aantal uren en de duur van de werkzaamheden alsmede de doelstellingen vermeld. Geregeld vinden evaluaties plaats waarin de voortgang besproken wordt. De frequentie hiervan kan per individu verschillen. Veelal bestaat de mogelijkheid tot verlenging van de werkervaringsplaats, mits het aan beide kanten goed bevalt en zolang de kandidaat nog geen betaalde baan heeft gevonden.

Neem vrijblijvend contact op!

Interesse in de werkervaringsplaats? Neem vrijblijvend contact op met Evelien van der Leest – Berens via evelien@peopleinplace.nl of bel naar 078 6 111 040. 

People in Place is actief in de regio: