• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Placement

Home » Diensten » People in Placement » Verzuimmanagement

Verzuimmanagement

People in Place heeft een team van betrokken en deskundige medewerkers die alle zorg inzake verzuim voor u uit handen neemt. Tijdens het traject fungeren wij als casemanager tussen alle partijen die betrokken zijn bij verzuim. Hierbij kunt u denken aan o.a. de bedrijfsarts, de Arbodienst en het UWV. Wij dragen zorg voor een correcte afhandeling van de procedures rond de aanpak van ziekteverzuim volgens de Arbo-wet en de Wet Verbetering Poortwachter.

Wij beschikken over een verzuimvolgsysteem dat voldoet aan de geldende eisen en werken samen met deskundigen op het gebied van verzuimpreventie en verzuimbegeleiding. Op deze manier heeft u als werkgever een gedegen basis om het verzuimmanagement aan te sturen en het (herstel)proces van uw medewerker constructief te ondersteunen. U kunt deze dienstverlening als totaalpakket inzetten of juist kiezen voor aparte onderdelen. Ons verzuimmanagement pakket bestaat uit de volgende onderdelen: 

  • Verzuimpreventie
  • Verzuimbegeleiding
  • De bedrijfsarts
  • Case-management
  • Verzuimtrainingen
  • Verzuimvolgsysteem

Lees hieronder meer over de diverse onderdelen.

Verzuimpreventie

People in Place kijkt graag verder dan alleen naar het begeleiden van verzuim van uw medewerkers. Graag voorkomen we kort of langdurig ziekteverzuim door het tijdig inzetten van begeleiding in de vorm preventie coaching of loopbaancoaching, eventueel mede gericht op mobiliteit. Wij adviseren en ondersteunen u praktisch om, door middel van preventieve maatregelen, verzuim zoveel mogelijk te voorkomen

Bedrijfsarts

Wij werken samen met gecertificeerde bedrijfsartsen door het hele land. Hierdoor hoeven uw medewerkers niet te ver te reizen voor de afspraak met de bedrijfsarts.

Casemanagement

Bij verzuim vinden wij het belangrijk dat er zo snel mogelijk een duidelijke, transparante analyse van de situatie opgesteld wordt. Naar aanleiding van het intake gesprek met de medewerker ontvangt u als werkgever binnen een paar werkdagen een rapportage waarin de probleemanalyse met de beperkingen van de werknemer beschreven staat. De casemanager bekijkt de mogelijkheden en vertaalt dit in een plan van aanpak naar re-integratieactiviteiten en advies. Daarnaast heeft de casemanager als taak het verzuim te begeleiden en te bewaken om zo instroom in de WIA (wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen), onnodig hoge kosten en/ of loonsancties van het UWV te voorkomen.

Verzuimtrainingen

Het doel van verzuimtrainingen is om personeelsmedewerkers en leidinggevenden te leren dreigend verzuim te herkennen en daar adequaat op in te spelen. Het aanspreken van medewerkers en het voeren van effectieve gesprekken is daarbij van belang. De deelnemers krijgen handvatten mee om de verzuimbegeleiding beter in kaart te krijgen en te sturen. 

Verzuimvolgsysteem

In het digitale verzuimvolgsysteem kunt u als werkgever toegang verkrijgen tot verzuimsoftware. In dit systeem kunnen zowel u als de personeelsmedewerker, de case-manager en de bedrijfsarts toegang verkrijgen. In het verzuimvolgsysteem wordt een digitaal re-integratiedossier opgemaakt, waarin alle contacten, afspraken, interventies en terugkoppelingen te vinden zijn. Hierdoor kunt u de individuele dossiers van uw medewerkers altijd direct bekijken en worden termijnen  en afspraken bewaakt. Het systeem kan uitgebreide verzuimstatistieken maken en bevat de meest recente UWV formulieren. Ons verzuimvolgsysteem volgt de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, die beperkingen oplegt bij het bespreken en registeren van verzuim. Aan de andere kant verplicht de Wet Verbetering Poortwachter de werkgever verzuimende werknemers snel en duurzaam aan het werk te krijgen. Het verzuimvolgsysteem geeft u in deze inzicht en overzicht en ondersteunt u herbij. Deelnemers in het systeem krijgen een specifieke rol toegewezen, zodat er op de juiste manier kan worden omgegaan met privacy gevoelige (medische) informatie. Een ieder ziet alleen wat volgens de wetgeving gezien mag worden.

Meer weten over verzuimmanagement? 

Wilt u meer informatie over verzuimmanagement?  Maak een vrijblijvende afspraak met People in Place via info@peopleinplace.nl of bel naar 078 – 6 111 040. 

People in Place is actief in de regio: