• Bel ons 078 - 6 111 040

Loopbaan- en carrière check

Mobiliteitstest

De mobiliteitstest brengt in kaart hoe uw medewerker zich op de arbeidsmarkt oriënteert of beweegt (de huidige status van uw medewerker). Ook kijkt de test inhoudelijk naar in hoeverre de persoon in kwestie zich (nog) verbonden voelt met zijn of haar huidige werkzaamheden.

Wat is het doel van de mobiliteitstest?

Mede door de mobiliteitstest kan de mate van verbondenheid met de huidige functie in kaart worden gebracht. Uit de resultaten van de test kan blijken in hoeverre er veranderingen doorgevoerd moeten worden in de huidige functie zodat de werknemer zijn functie weer optimaal kan benutten. Onze dienst (arbeids)mobiliteit is hier een verlengde van.

Waarbij wordt de test ingezet?

De test wordt voornamelijk ingezet bij loopbaanadvisering en bij onderzoek naar de mobiliteit van werknemers. Het rapport wordt beëindigd met enkele conclusies en adviezen. Deze testuitslagen zijn bruikbaar bij re-integratie en outplacement, onder andere om inzicht te krijgen in de facetten die bijdragen aan de motivatie van werknemers.

Hoe werkt de mobiliteitstest?

Actuele arbeidsmarktmobiliteit wordt beïnvloed door met name de volgende vier factoren: de aantrekkingskracht van een (andere) functie, doelhelderheid, ervaren van kansrijkheid en het daadwerkelijk actief bezig zijn met sollicitatie-activiteiten. De vier factoren tezamen bepalen de actuele arbeidsmarktmobiliteitsscore. Naarmate de actuele arbeidsmarktmobiliteitsscore hoger is, is de kans groter dat de werknemer spoedig een andere functie zal aanvaarden.

In theorie komt mobiliteit voort uit de balans tussen de binding met de huidige baan en organisatie in relatie tot de aantrekkingskracht van andere alternatieven. De Mobiliteitstest is gebaseerd op ‘de Veldtheorie’ van Kurt Lewin en ‘het VIE-model’ van Vroom. Dit is aangevuld met ‘de schaal Doelhelderheid’, vanuit het idee dat alleen heldere doelen kunnen motiveren.

Voorbeeldrapportage

Klik hier voor een voorbeeld rapport van de mobiliteitstest

People in Place is actief in de regio: