• Bel ons 078 - 6 111 040

Re-integratie

Home » Diensten » People in Placement » Re-integratie » Re-integratie spoor 1

Re-integratie spoor 1

Re-integratie 1e spoor vindt plaats wanneer uw medewerker terug keert naar het eigen werk of naar een aangepaste, dan wel andere functie bij de eigen werkgever. Als werkgever bent u verantwoordelijk voor de re-integratie van uw arbeidsongeschikte medewerker. Dit is vastgelegd in de Wet Verbetering Poortwachter. 

Wet Verbetering Poortwachter

De richtlijnen voor 1e spoor re-integratie zijn vastgelegd binnen de Wet Verbetering Poortwachter. Volgens de Wet wordt er een Plan van Aanpak opgesteld, dat gericht is op de terugkeer in het arbeidsproces. Het UWV kent tevens richtlijnen voor aangepast eigen werk of ander passend werk binnen uw bedrijf. People in Place ondersteunt u als werkgever bij de uitvoering hiervan. Daarnaast helpen onze medewerkers u bij het vertalen van de complexe regelgeving van de Wet Verbetering Poortwachter en de richtlijnen van het UWV naar de situatie binnen uw eigen organisatie.

De Wet Verbetering Poortwachter gaat de strijd aan met langdurig verzuim door ziekte. Deze wet verlangt dat werkgever en werknemer zich samen met arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk weer aan het werk te krijgen.

Bekijk de Wet Verbetering Poortwachter video. 

Impact op uw medewerker

Voor uw werknemer die geconfronteerd wordt met re-integratie 1e spoor, is People in Placement gesprekspartner. Het niet meer kunnen uitoefenen van de eigen vertrouwde werkzaamheden heeft in veel gevallen een grote impact op het welzijn en functioneren van uw werknemer. Actieve begeleiding in het mentale veranderingsproces kan hierbij uitkomst bieden, onder andere via onze dienst preventie coaching (terugkeer coaching).

Voor u als werkgever is het zinvol en kostenbesparend om diensten aan uw medewerker aan te bieden die het verzuim terug kunnen brengen of de werkhervatting bespoedigen. People in Place heeft hiervoor een speciale dienst  ingericht, waarin wij een totaal verzuimpakket aanbieden of waarin u losse verzuimonderdelen kunt selecteren. Dit is de dienst verzuimmanagement

Meer weten over re-integratie 1e spoor? 

Wilt u meer informatie over re-integratie spoor 1 of een vrijblijvend intakegesprek hebben met een van onze coaches? Mail naar info@peopleinplace.nl of bel naar 078 – 6 111 040.

Lees meer over de Wet Verbetering Poortwachter:

People in Place is actief in de regio: