• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Placement

Home » Diensten » People in Placement » Re-integratie

Re-integratie

Reïntegratie is aan de orde wanneer een werknemer ziek is en er langdurig verzuim dreigt. Bij People in Place kunt u terecht wanneer u te maken heeft met: re-integratie 1e spoor, re-integratie 2e spoor en re-integratie 3e spoor.

Re-integratie 1e spoor

We spreken van reïntegratie 1e spoor wanneer de werknemer terug naar de eigen werkplek of naar een aangepaste, dan wel andere functie bij de eigen werkgever gaat. Via de Wet Verbetering Poortwachter wordt er van de werkgever verlangt dat zowel de werkgever als de werknemer zich samen met de arbodienst of gecertificeerde bedrijfsarts inspannen om de getroffen werknemer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Hierbij wordt een Plan van Aanpak opgestart. Bij ziekteverzuim van één jaar behoort er een 1e jaars evaluatie plaats te vinden. Het kan voorkomen dat er nog niet vastgesteld kan worden of en wanneer de werknemer kan re-integreren. In dit geval wordt er een re-integratie 2e spoortraject opgestart.  

Re-integratie 2e spoor

We spreken van reïntegratie 2e spoor wanneer de terugkeer bij de eigen werkgever niet lukt. Er is een beduidend verschil tussen de aanpak van re-integratie 1e spoor en re-integratie 2e spoor: bij een 2e spoor re-integratie wordt van de werknemer een actieve houding verwacht. Re-integratie 2e spoor heeft veel overeenkomsten met outplacement. Bij beide diensten krijgt de werknemer veel begeleiding bij het zoeken naar en het vinden van een functie passend bij zijn of haar capaciteiten.

Re-integratie 3e spoor 

Als de werkgever van de zieke medewerker eigen risicodrager is voor de WIA en de medewerker komt in aanmerking voor een WIA uitkering, dan volgt re-integratie 3e spoor. De doelstelling is hetzelfde als bij re-integratie 2e spoor: het vinden van een structurele, passende baan op de externe arbeidsmarkt. Het contact loopt dan veelal via een verzekeringsmaatschappij.

Download de checklist re-integratie

Wanneer u te maken krijgt met een re-integratietraject komt er heel wat op u af. Daarom hebben wij een checklist gemaakt waar overzichtelijk de belangrijkste punten worden opgesomt.

U kunt de checklist hier gratis downloaden

Meer weten over reïntegratie? 

Wilt u meer informatie over welk re-integratie traject bij (langdurig) verzuim van uw medewerker(s) voor u van toepassing is als werkgever? Of wilt u een vrijblijvend intake gesprek? Neem contact met ons op via info@peopleinplace.nl

Lees meer over onze dienstverlening op:

 

People in Place is actief in de regio: