• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Placement

Home » Diensten » People in Placement » Mobiliteit

Mobiliteit

Werknemers kiezen aan het begin van hun loopbaan een vak dat of een sector die op dat moment het beste past. Dat komt vaak voort uit persoonlijke interesse, toegankelijkheid van bepaalde vakken op school, sociale achtergrond en het uiteindelijk opleidingsniveau. In de loop der jaren verandert het leven van de werknemer. Vaak vergeten we daarin veranderingen in het werk mee te nemen; het kan zijn dat juist in de loop der jaren de huidige baan niet goed meer past bij het huidige leven. Arbeidsmobiliteit is hierop gericht.

Wat is arbeidsmobiliteit?

Arbeidsmobiliteit kunnen we definiëren als: 'veranderingen in of van een functie die werknemers gedurende hun loopbaan doormaken'. Dat kan betekenen dat we in de huidige functie andere taken krijgen toebedeeld. Anderzijds kan het ook betekenen dat we op zoek gaan naar een functie bij een andere werkgever, zelfs in een andere sector. In het geval van een andere sector wordt er vaak een vakopleiding gevolgd. Arbeidsmobiliteit is geen doel op zich. Het is een gedegen middel in het personeelsbeleid dat in verband wordt gebracht met een flexibele overheid en het vergroten van de inzetbaarheid van medewerkers (employability).

Factoren van invloed op de mobiliteit van werknemers

Werkgevers zijn gehouden aan de regelgeving van de overheid, waardoor ze aan bepaalde verplichtingen moeten voldoen. Ze moeten bezuinigingen doorvoeren en nieuwe taken en/of andere werkwijzen toepassen om efficiënter te werken. Arbeidsmobiliteit is hierin een belangrijk middel om de juiste mensen op de juiste plek aan het werk te zetten en zo de efficiëntie van het bedrijf te vergroten. Voor werknemers creëert dit kansen om zich te ontwikkelen en vermindert dit de kans op vastlopen tijdens de loopbaan. Voor bepaalde beroepen is dit van groter belang dan voor andere. Denk hierbij aan de zware beroepen, fysiek zwaar of gevaarlijk werk, maar ook aan psychisch belastend werk. Beiden kunnen de mogelijkheden van de werknemer beïnvloeden. Psychisch belastend zijn hoge werkdruk, emotioneel zwaar werk, intimidatie en agressie, gebrek aan autonomie en/of aan gevarieerd werk.

Met arbeidsmobiliteit kijkt men tegenwoordig verder dan de eerste werkdag. Al in een vroeg stadium is het voor de werknemer goed om te kijken wat hij of zij zou willen als het werk klachten veroorzaakt en hoe de eigen inschatting is over de mogelijkheid om tot het 65e levensjaar door te werken. Op deze manier kan een terugval in salaris worden voorkomen. Arbeidsmobiliteit is dus zowel voor werkgevers als werknemers belangrijk.

Wat kunt u doen als werkgever?

HRM-afdelingen kunnen een effectieve bijdrage leveren aan duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Hiertoe dienen ze vooruit te zien en tijdig de mogelijke aanpassingen in kaart te brengen. Om te beginnen is het belangrijk en zinvol het gesprek met de werknemers aan te gaan. Werknemers bedenken vaak zelf de meest creatieve oplossingen, zeker als ze er gezamenlijk over spreken. Feit is dat maatwerk in de toekomst centraal zal staan. Het afstemmen van wat werknemers kunnen en willen en wat de organisatie nodig heeft is daarvoor noodzakelijk. De uitdaging voor HRM waar People in Place u graag in ondersteunt.

People in Place is actief in de regio: