• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Placement

Home » Diensten » People in Placement » Loopbaanoriëntatie

Loopbaanoriëntatie

Loopbaan oriëntatie is een zinvol instrument dat u kunt inzetten bij het verhogen van de duurzame inzetbaarheid van uw medewerkers. People in Place helpt u hierbij. Loopbaan oriëntatie is een korte en praktische vorm van coaching waarbij de wensen en mogelijkheden van de werknemer in relatie tot de huidige werksituatie worden onderzocht. Daarnaast worden diverse interne en externe kansen op de arbeidsmarkt verkend.

Oorsprong

Mensen móeten langer doorwerken, maar kúnnen zij dit ook? Werkgever en werknemer zijn hier samen verantwoordelijk voor. Inmiddels is alom bekend dat, om dit te kunnen bewerkstelligen, een cultuuromslag noodzakelijk is. Bewustwording is een term die hierbij past: het gaat er om dat mensen zich realiseren dat het van belang is dat zij zich blijven ontwikkelen tijdens hun loopbaan. Vragen die hierbij passen, zijn: beschik ik over de juiste competenties, zit ik nog op de goede plek, is er sprake van een goede match met werk en privésituatie, hoe gaat het met mijn (fysieke en mentale) belastbaarheid, ben ik nog gemotiveerd, in hoeverre heeft deze functie mij ook op de lange termijn nog voldoende uitdaging en bevrediging te bieden?

Gericht zijn op ontwikkeling draagt bij aan vergroten van de betrokkenheid en bevlogenheid van de medewerkers. Uit wetenschappelijk onderzoek (Schaufeli, 2012) blijkt dat bevlogen werknemers 18 procent productiever zijn, 27 procent minder verzuimen en 62 procent veiliger werken. Met bevlogen medewerkers verhoogt u dus de duurzame inzetbaarheid binnen uw organisatie.

Loopbaan oriëntatie gaat om vooruit kijken! ‘Problemen voorkomen is beter dan genezen; een versleten rug kun je niet meer herstellen.’

De duurzame inzetbaarheidstest

We zetten de duurzame inzetbaarheidstest / loopbaancheck in als startpunt voor de persoonlijke gesprekken met de coach. Aandachtspunten en mogelijke knelpunten met betrekking tot de duurzame inzetbaarheid worden in kaart gebracht en de medewerker leert te zoeken naar alternatieven en oplossingen met als doel verhogen van de inzetbaarheid op de langere termijn. De medewerker vindt antwoorden op vragen zoals: wat heb ik nodig in een baan om gemotiveerd te blijven, in welke levensfase bevind ik me en wat is hierin belangrijk voor mij, waar ben ik echt goed in en waarin wil ik me graag verder ontwikkelen?

Als de loopbaan oriëntatie wordt afgesloten, beschikt de medewerker over (zelf) inzicht en een concreet en realistisch actieplan met betrekking tot de loopbaan in het heden en de toekomst.

Duur

Loopbaan oriëntatie wordt ingezet in vier tot zes sessies.

Verschil met loopbaan coaching

Loopbaan oriëntatie wordt specifiek toegepast als instrument bij het verhogen van duurzame inzetbaarheid, waarbij de duurzame inzetbaarheidstest /  loopbaancheck een vast onderdeel is binnen het traject. Loopbaan coaching kan in uiteenlopende situaties worden ingezet, bijvoorbeeld vanuit onvrede met de huidige functie, reorganisatie, outplacement of re-integratie 2e spoor.

Neem vrijblijvend contact op! 

Worstelt u of uw medewerker met arbeidseffectiviteit? Neem contact op met People in Place over de mogelijkheden via 078 6 111 040 of mail naar info@peopleinplace.nl.  

Lees meer over:

People in Place is actief in de regio: