• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Placement

Home » Diensten » People in Placement » Haalbaarheidsonderzoek

Haalbaarheidsonderzoek

Het haalbaarheidsonderzoek heeft als doel om op een efficiënte en heldere wijze in kaart te brengen hoe groot de afstand tot de arbeidsmarkt is voor een werknemer/werkneemster. Hierbij worden mogelijke pijnpunten met betrekking tot een succesvolle re-integratie aan het licht gebracht zodat hier waar mogelijk op kan worden ingespeeld.

Het haalbaarheidsonderzoek

Het doel van het haalbaarheidsonderzoek is het in kaart brengen van de afstand tot de arbeidsmarkt van werknemers. Daarbij wordt via de bijbehorende rapportage en adviezen, meestal in overleg met UWV, bijvoorbeeld via een deskundigenoordeel, onderzocht wat de mogelijkheden zijn en of spoor II re-integratie wenselijk en haalbaar is op dat moment. Over het algemeen wordt een haalbaarheidsonderzoek aan het einde van het eerste ziektejaar ingezet. Het wordt echter ook steeds vaker aangevraagd puur ter dossieropbouw.

In het onderzoek brengen wij onderbouwd meerdere factoren in beeld en kennen wij aan die factoren een wegingsfactor en een cijfer toe. Hieruit volgt een gewogen gemiddelde dat correspondeert met de mate van bemiddelbaarheid ofwel de afstand tot de arbeidsmarkt.

De doelgroep

Het haalbaarheidsonderzoek is specifiek in het leven geroepen als extra hulpmiddel voor mensen die in een 2e spoor moeten gaan re-integreren en waarbij er vooraf  twijfel bestaat of dit voor die werknemers wel haalbaar is. Daarnaast is het haalbaarheidsonderzoek ook een nuttig tool om extra dossiervorming te creëren teneinde een waterdicht dossier op te bouwen conform de richtlijnen (R.I.V.) van UWV.

De tijdsduur 

In eerste instantie zal een intakegesprek plaatsvinden in combinatie met het maken van een persoonlijke flexibiliteitstest. In totaal neemt dit over het algemeen 1 tot 1,5 uur in beslag. De rapportage is over het algemeen binnen 10 werkdagen gereed.

Inhoud van het onderzoek

Naast de persoonlijke flexibiliteit, wordt ook een negental andere aspecten gemeten: mogelijkheid tot functieaanduiding met inachtneming AD rapportage, belastbaarheidsniveau met inachtneming FML, mobiliteit, motivatie, leeftijd, werkervaring, risico voor een nieuwe werkgever, opleiding, persoonlijke presentatie.

Uw re-integratiecoach

Het haalbaarheidsonderzoek is al enkele jaren een betrouwbaar product gebleken in de huidige re-integratiemarkt sinds het is opgezet binnen People in Place door Reinier van der Hel. Dankzij zijn kennis, expertise en ervaring in het vakgebied als re-integratiecoach en zijn achtergrond bij het UWV werkbedrijf is hij binnen onze organisatie de eerste verantwoordelijke als het gaat om haalbaarheidsonderzoeken. Daarnaast zijn er in de loop der jaren meerdere coaches bijgekomen die zich in dit onderdeel hebben gespecialiseerd.

Kijk voor een overzicht van onze re-integratiecoaches op: coaches & counselors

People in Place is actief in de regio: