• Bel ons 078 - 6 111 040

Kandidaten

Home » Diensten » People in Jobs » Kandidaten » Secretariële duizendpoot met kennis van sales, marketing, administratie en financiën

Secretariële duizendpoot met kennis van sales, marketing, administratie en financiën

Persoonlijk profiel

Zeer ervaren, integere ondersteuner, flexibel inzetbaar met name op secretarieel, sales, marketing en administratief financieel gebied. “Ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het kan.” (citaat Pippi Langkous). Kortom: overtuigend, onweerstaanbaar en goedlachs. Mijn passie is: bereiken wat je echt wilt in het leven.

 

HOBBY’s
Sporten (hockey Rijnmond competitie team 2, fitness, yoga, pilates, skeeleren en fietsen), tuinieren, lezen, musea bezoek en skiën.

 

T A L E N K E N N I S

Nederlands (moedertaal):  mondeling uitstekend, schriftelijk uitstekend

Engels: mondeling zeer goed, schriftelijk goed

Duits: mondeling voldoende, schriftelijk voldoende

Frans: mondeling voldoende, schriftelijk voldoende

 

Opleiding

2002 : Marketing A (NIMA Marketing-A-niveau) ISBW, Albeda college (avondstudie) Rotterdam

1996 : Management Assistente I (ISW/IBW), Groothandelsgebouw (avondstudie) Rotterdam

1995 : Personeelswerk Elsevier (Personeel & Arbeid),

1985 : Receptioniste-Informatrice, Instituut Schoevers Rotterdam

1985 : S.V.A.T.O.R. (ANWB-toerisme) ,

1980 tot 1985 : H.A.V.O. (incl. vreemde talen: Engels, Duits en Frans) ,

Relevante ervaring

1 augustus 2015 tot heden

1 augustus 2015 tot heden, VluchtelingenWerk Zuidwest Nederland te Dordrecht

1 januari 2011 tot heden

Vrijwilligerswerk, DMHC Hockey club / cbs Oranje Nassau te Dordrecht

1 november 2011 tot 1 februari 2014 (reorganisatie)

Senior HR medewerker (opleidingen) / secretaresse HR, Cegelec B.V. te Dordrecht
 • Verantwoordelijk voor een juiste en betrouwbare verwerking van de opleidingenadministratie en het optimaliseren van de opleidingsprocessen.
 • Opstellen van studieovereenkomsten en toepassen bij in- of uitdiensttreding.
 • Organiseren van de (herhaling)cursussen/opleidingen in overleg met de leidinggevenden en of HR Business Partners (HRBP).
 • Intern advies geven over cursussen/opleidingen. SLA (Service Level Agreement) toepassen op individuele opleidingen.
 • Facturatie stroomlijnen voor de diverse juridische entiteiten (controleren, goedkeuren en coderen). Subsidie (OTIB/ESF) aanvragen voorbereiden en indienen. Regelmatig overleg met de HRBP’s voeren en HSEQ managers.
 • Administratie omtrent BBL-dossiers (Beroeps Begeleidende Leerweg). Registratie en op laten maken van praktijkovereenkomsten en doorzetten voor de OTIB (OSR en BPVO) en de WVA (Wet Vermindering Afdracht) Belastingdienst.

maart 2010 tot 1 november 2011

Projectmedewerker Route 27 / management assistente, Sociale Dienst Drechtsteden (SDD)/BLVS / Route 23/27 (detachering via IV-Support) te Dordrecht

Verrichten van algemene secretariële ondersteuning aan de projectleider/ketenregisseur/programmamanager door agendabeheer, telefoonbeantwoording en agenderen, voorbereiden en notuleren van diverse overleggen, waaronder Multi Disciplinair Team (MDT) overleg met ketenpartners, klankbordgroep en stuurgroep Route 27.

februari 2009 tot 1 januari 2010 inzake fusie

Secretaresse adjunct-directeur / stafbestuur, Woningstichting Progrez (Trivire – fusie met Interstede/Krispijn Wonen) (detachering via IV-support) te Dordrecht
 • Ondersteunen van de Adjunct-directeur en de Project Manager en incidenteel de Directeur-bestuurder en de Beleidsaviseur, tevens dienen als aanspreekpunt bij de afwezigheid van hen.
 • Ondersteunen van de volgende afdelingen: Financiën, Facilitair Beheer, Informatisering & Automatisering (ICT/DIS), Personeel & Organisatie en Communicatie.
 • Notuleren van diverse vergaderingen (via de laptop), opvolgen van zaken en nieuwe woningprojecten verwerken.

1 februari 2008 tot februari 2009 (reorganisatie/sluiting Boskoop)

Office Manager, Van Aalst Marine & Offhore B.V. / CargoMaxx B.V. te Dordrecht
 • Ondersteunen Directie (Managing Director, General Manager en Financieel Manager), Area Sales Manager en het hoofd Project Management en dienen als aanspreekpunt bij de afwezigheid van hen.
 • Ondersteunen van de Accountmanagers en Sales Manager en voorbereiden van internationale beurzen.
 • Klanten te woord staan en internationale reizen boeken en visa regelen.
 • Uitwerken van offertes.
 • Personal Assistant van de Managing Director.
 • Office Management overall, waaronder: personeelszaken, logisitiek, facilitair beheer, coördineren interne verhuizing, upgraden en uitbreiden telefooncentrale en IT management.

 

1 april 2007 tot 1 februari 2008

Management Assistente Bestuursraad, Mazars Paardekooper Hoffman N.V. te Capelle a/d IJssel
 • Verzorgen en opvolgen van klachten en claims en bijhouden van bestuurswijzigingen, de formulierenstroom van de Kamer van Koophandel, de statuten en het genereren van notulen hieromtrent.
 • Verzorgen van het zakelijk reisbureau voor geheel Nederland en bezoekers/collega’s vanuit het buitenland inclusief de financiële afwikkeling.
 • Ontvangen bezoekers en optreden als gastvrouw bij eventuele interne- en externe nationale- en internationale bijeenkomsten, evenementen  en congressen.

1 mei 2006 tot 1 april 2007

Management Assistente/PA General Manager shared services HR, Peoplelink / Unilever (detachering via IV-support) te Vlaardingen
 • Notuleren van de vergaderingen (via laptop), uitwerken, zorgen voor het distribueren van het verslag en opvolgen actiepunten (Engels).
 • Uitvoering geven aan bepaalde inhoudelijke, aan de afdeling gerelateerde taken. IT requests en alle overige facilitaire aanvragen verwerken.
 • Regelen van (buitenlandse) reizen en hotelreserveringen, zodanig dat met in acht name van normen en voorschriften een efficiënte tijdsbesteding en het gewenste comfort mogelijk worden gemaakt.
 • Uitvoeren van vertaalwerkzaamheden en stukken redigeren.
 • Het maken van PowerPoint presentaties t.b.v. voordrachten op congressen.

 

1 januari 2000 tot 1 mei 2006

Management Assistente stafbestuur, Albert Schweitzer ziekenhuis te Dordrecht
 • Het ondersteunen, adviseren en assisteren van het bestuur van de medische staf met inachtneming van de juridische procedures.
 • Verantwoordelijk voor de voorselectie van medisch specialisten i.s.m. de vakgroepvertegenwoordiger alsmede het samenstellen van de selectiecommissies en wegings- c.q. toelatingscommissies.
 • Het organiseren van afscheidsrecepties en dienstjubilea.
 • Interne website ontwikkeld voor de medisch specialisten.
 • Taken hoofd bureau Financiering: Projectondersteuning en actief deelnemen aan projecten w.o. het kwaliteitssysteem ASZ en secretarisschap investeringscommissie.
 • (Im)materiële schadeclaims behandelen zowel intern - vb. waterschade - als extern, patiënten eigendommen en persoonlijke onkosten claims. Vrijwillig aangemeld bij de Bedrijfshulpverlening en EHBO.

18 januari 1999 tot 1 januari 2000

Juridisch secretaresse (arbeidsrecht), Schaap & Partners te Rotterdam
 • Het verzorgen van binnenkomende en uitgaande post. Daar waar nodig de correspondentie, zowel intern als extern, zelfstandig voorbereiden en/of verzenden.
 • Het bijhouden van een roloverzicht (zittingen, getuigenverhoren, het nemen van conclusies, memories e.d.) en een rappèlagenda.
 • Het declareren van de zaken en verdere administratieve werkzaamheden.

 

mei 1988 tot 18 januari 1999 (overname)

Directie secretaresse / Assistente P&O , CSM/Honig/Euryza B.V. te Zwijndrecht (Koog aan de Zaan en NIjmegen)
 • Verzorgen van secretariële en administratieve werkzaamheden ten behoeve van de fabriek in het algemeen en de Manager en tevens voor het Hoofd Personeel & Organisatie in het bijzonder, zodanig dat een optimale ondersteuning wordt gerealiseerd.
 • Voorbereiden en notuleren van staf- en andere (O.R. overleg)vergaderingen.
 • Ondersteunen van de Accountmanagers en Sales Manager en voorbereiden van beurzen.
 • Uitvoeren mutaties van de personeels- en salarisadministratie en toepassen CAO bepalingen.
 • Beheren van documenten inzake het kwaliteitssysteem ISO 9002 (m.b.v. het EQS-systeem) en het opzetten en bijhouden van het systeem.
 • Leveren van een bijdrage aan projecten (o.a. kantoorautomatisering en overgang salarisadministratie van Raet naar CMG).
 • Taken bedrijfsadministratie: beheren van een kas, notuleren van vergaderingen, organiseren van recepties en personeelsbijeenkomsten.

september 1985 tot mei 1988

Secretaresse, Steens International B.V./Crown International Moving B.V. te Zwijndrecht

Verzorgen van secretariële, administratieve, financiële, commerciële, receptionele, redactionele en vertaal werkzaamheden

Overige informatie

Beschikbaar: 40 uren per week
Werk- en denkvermogen: MBO+
Relevante werkervaring: 30 jaren

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met People in Jobs via het telefoonnummer 078 - 6 111 040
of per e-mail: info@peopleinplace.nl

People in Place is actief in de regio: