• Bel ons 078 - 6 111 040

Kandidaten

Home » Diensten » People in Jobs » Kandidaten » Boekhoudkundig medewerk(st)er / Controller

Boekhoudkundig medewerk(st)er / Controller

Persoonlijk profiel

resultaat- en taakgericht,
analytisch, punctueel,
gedreven, nuchter,
organisatietalent,
daadkrachtig,
veel energie,
enthousiast,
leergierig,
loyaal
 

Opleiding

2014 – heden : SPD , LOI Hogeschool

2014 - 2015 : MBA, LOI Hogeschool

2009 : CURSUS GMR, Stavoor

2007 : CURSUS Kanjertraining, Stichting Kanjertraining

2005 : CURSUS Basiscursus GMR, SBI

2002 : CURSUS BHV, , tweejaarlijks herhaling gevolgd

1995 – 1999 : PABO, Ichthus Hogeschool Dordrecht

1989 – 1995 : HAVO, Insula College Dordrecht

: CURSUS Basiscursus MR, NKO

Relevante ervaring

oktober 2015 – heden

Financiële commissie KBS Toermalijn , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: de directeur ondersteunen en adviseren bij alle financiële aspecten van de school (begroting, administratie, toezicht op het lopende jaar)
 

Juni 2015 – heden

Administratie Peuteropvang Het Toermalijntje, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: verzorgen van de administratie van de peuterspeelzaal, van invoer gegevens tot controle facturering.
 

Maart 2015 - heden

Auditcommissie Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) SKOBA, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: College van bestuur namens de GMR adviseren m.b.t. begroting en jaarrekening van SKOBA
 

Sep 2014 - heden

projectleider tablets in de klas KBS de Toermalijn, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: onderzoek doen naar het gebruik van tablets in de klas, starten van een pilot, begeleiden van de leerkrachten bij de invoering en het werken met de tablets.
 

Sep 2014 – heden

projectleider VVTO (Vroeg VreemdeTalenvOnderwijs) KBS de Toermalijn, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: het proces van de invoering en borging van  Engels geven op de basisschool vanaf groep 1 begeleiden en bewaken.
 

Sep. 2013 – nov. 2014

projectleider protocol social media SKOBA , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: met de projectgroep een protocol social media voor de stichting ontwikkelen. Dit protocol is inmiddels een beleidsstuk.
 

Jan 2013 – heden

ICT-coördinator KBS de Toermalijn , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: coördinatie van de oplossing van de problemen op ICT-gebied binnen de school (in samenwerking met de Systeembeheerder van SKOBA), collegiale ondersteuning bieden aan collegae op het gebied van computers, digitaal lesmateriaal, beheren van de website.
 

2011 – 2012

bouwcoördinator KBS Geert Groote , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: coördineren van de onderbouw (groep 1 t/m 4), bouwvergaderingen voorzitten, organisatorische zaken regelen voor de onderbouw
 

2003 – heden

voorzitter GMR SKOBA , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: voorzitten van de GMR vergaderingen (16 leden), overleg voeren op strategisch niveau met de voorzitter College van Bestuur zowel tijdens als buiten de vergaderingen, advies geven over en/of instemmen met strategische beleidsstukken, de GMR vertegenwoordigen naar buiten.
 

2001- heden

lid GMR SKOBA , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: overleg voeren op strategisch niveau met de voorzitter College van Bestuur tijdens de vergaderingen, advies geven over en/of instemmen met strategische beleidsstukken.

 

2001- heden

Lid kascontrole commissie , Vereniging Van Eigenaren (VVE) De Jagerweg 2-52 te Dordrecht

VRIJWILLIGERSWERK:

Taken: controleren van de door de beheerder opgemaakte jaarrekening, aan de hand van de kasstukken, het bestuur van de VVE adviseren over het te volgen financieel beleid.
 

2001- 2004

Vice-voorzitter en secretaris , Vereniging Van Eigenaren (VVE) De Jagerweg 2-52 te Dordrecht

VRIJWILLIGERSWERK:

Taken: correspondentie voor de VVE regelen, maken van notulen bestuursvergaderingen en overleg voeren met de beheerder over de ontwikkelingen binnen de VVE.
 

2000 – heden

Leerkracht, Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: lesgeven aan alle groepen (groep 1 t/m 8) op meerdere basisscholen van SKOBA. Op dit moment geef ik les aan groep 4 van KBS de Toermalijn.
    

2000 – 2008

lid medezeggenschapsraad (MR) KBS Geert Groote , Stichting Katholiek Onderwijs Bernardus Alfrink (SKOBA) te Dordrecht

Taken: overleg voeren op tactisch niveau met de schooldirecteur tijdens de vergaderingen, advies geven over en/of instemmen met tactische beleidsstukken.
 

1997-2003

Bestuurslid/projectleider, Stichting VakantieKinderFeesten, te Dordreccht

VRIJWILLIGERSWERK:

Taken: beleid bepalen tijdens bestuursvergaderingen.
Ieder bestuurslid was verantwoordelijk voor een project waaraan kinderen in de zomervakantie konden deelnemen, mijn projecten waren speeltuinen/buurthuizen (in verschillende speeltuinen en buurthuizen in Dordrecht activiteiten organiseren) en weekkamp (een kamp van zaterdag tot zaterdag in Noord-Brabant organiseren en leiden).
 

1996-2003

lid groepsbestuur, Scouting MEDO, te Dordrecht

VRIJWILLIGERSWERK:

Taken: notuleren van vergaderingen, redactie clubblad, organiseren van weekenden en kampen voor de hele groep, organiseren en coördineren van de Sinterklaasactie (4 routes per dagdeel in de weekenden vanaf de aankomst tot 6 december en op 5 december zelf).
 

1992-1996

Leiding welpen/kabouters, Scouting MEDO, te Dordrecht

VRIJWILLIGERSWERK:

Taken: leiding geven aan de leden van 6 t/m 10

Overige informatie

Beschikbaar: full-time
Werk- en denkvermogen: MBO/HBO
Woonplaats: Dordrecht
Relevante werkervaring: 2 jaar

Geïnteresseerd?

Neem dan contact op met People in Jobs via het telefoonnummer 078 - 6 111 040
of per e-mail: info@peopleinplace.nl

People in Place is actief in de regio: