• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Coaching

Home » Diensten » People in Coaching » Counseling

Counseling

Counseling is een dienst van People in Place die bij uitstek geschikt is voor werknemers die problemen tegenkomen die hun functioneren belemmeren. Zo kunnen zij worstelen met levens- en loopbaanvragen, het gevoel hebben tekort te schieten in hun werk, moeite hebben met stress situaties en/of het omgaan met anderen in zowel de werk- als privésfeer. 

De inhoud van counseling 

Counseling is gericht op het verkrijgen van inzicht in het eigen gedrag in situaties, het herontdekken van de eigen focus en het inzichtelijk maken van doelen. Ook is er aandacht voor interne conflicten of klachten en gevoelens van ongenoegen waardoor de werknemer is vast gelopen. Door de gesprekken wordt de werknemer gestimuleerd en gesteund om zijn of haar eigen situatie in ogenschouw te nemen en in beweging te komen.

Tevens kunnen kennis en vaardigheden ontwikkeld worden om het functioneren te verbeteren. Vanuit zelfredzaamheid en eigen verantwoordelijkheid wordt in het ‘hier en nu’ gewerkt aan specifieke doelen die de werknemer met de coach opstelt en tijdens het traject uitvoert, met ondersteuning van de counselor. De mens en zijn ervaringen staan hierin centraal. 

De werkwijze 

Tijdens een kennismakingsgesprek ontstaat een beeld over de problematiek waar de persoon mee worstelt. Het intakegesprek is geheel vrijblijvend en kosteloos. Aan het einde van elk intakegesprek wordt het gesprek geëvalueerd en wordt door beide partijen gekeken of de juiste klik aanwezig is. Wanneer een persoon kiest voor begeleiding door People in Coaching, zal samen met de persoon een begeleidingsplan opgesteld en ondertekend worden. Na het intakegesprek wordt ook gekeken naar welke manier van begeleiding het beste bij de persoon en zijn of haar situatie past. 

Onze counselors 

Onze counselors zijn er op gericht mensen ondersteuning te bieden in het hervinden van hun kracht en eigen verantwoordelijkheid. Zij lopen op empathische, deskundige, liefdevolle en, indien nodig, confronterende wijze mee op het levenspad van de persoon, zodat deze zijn of haar pad daarna juist zelfstandig kan vervolgen.

 

People in Place is actief in de regio: