• Bel ons 078 - 6 111 040

People in Coaching

Home » Diensten » People in Coaching » Coaching

Coaching

coaching

Coaching is erop gericht het beste in mensen naar boven te halen. De coach biedt ondersteuning in het hervinden van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de deelnemer. We gaan ervan uit dat de oplossing in de persoon zelf zit; een goede coach helpt de deelnemer deze oplossing te vinden.

Deelnemers kunnen gecoacht worden naar aanleiding van allerlei (werkgerelateerde) vraagstukken, zoals: balans privé-werk, assertiviteitsproblemen, stress- of burnoutklachten. Afhankelijk van de hulpvraag van de deelnemer kunnen verschillende werkvormen en coaching methoden ingezet worden, zoals bijvoorbeeld RET (Rationeel Emotieve Therapie), loopbaancoaching of oplossingsgericht werken.

In zes tot tien gesprekken besteden we aandacht aan de hulpvraag en de achtergronden. We stellen een plan van aanpak op en begeleiden de deelnemer in het zoeken naar alternatieve oplossingen en het oefenen van nieuwe vaardigheden. 

Onze werkwijze

In het kennismakingsgesprek maakt de deelnemer kennis met de coach. Voor de coach dient het gesprek onder meer om een helder beeld te krijgen van wat er speelt. Aan het einde van het gesprek wordt geëvalueerd en besloten of voor beide partijen een “klik” aanwezig is; de basis om verder te gaan. Wanneer de deelnemer kiest voor begeleiding door People in Place, zal samen met de deelnemer een plan van aanpak opgesteld en ondertekend worden. Tijdens de begeleiding vinden de gesprekken op frequente basis plaats, waarbij de voortgang regelmatig wordt geëvalueerd. Dit kan, indien van toepassing, met de werkgever. Centraal in de evaluatie staat het ontwikkelingsproces van de deelnemer; is hij of zij op de goede weg of is het nodig de begeleiding en/of doelstelling(en) bij te sturen? Daarbij kunnen we de deelnemer met behulp van een overzichtelijk stappenplan naar de eigen werkplek of naar ander werk begeleiden.

Bekijk het overzicht van al onze coaches

Verzuimpreventiecoaching

Een bijzondere vorm van coaching is verzuimpreventiecoaching. Het doel van deze dienstverlening is de werknemer met mentale klachten te ondersteunen en op te vangen voordat de werknemer zich ziek meldt of direct na de ziekmelding. Mentale klachten kunnen ontstaan door heftige gebeurtenissen in het leven waardoor de werknemer tijdelijk een steun in de rug nodig heeft. Het doel van de verzuimpreventiecoach is het zoveel mogelijk bekorten van de verzuimduur of zelfs het te voorkomen en het adequaat ondersteunen en begeleiden van de (uitgevallen) werknemer met mentale problematiek. 

 

People in Place is actief in de regio: